Gulyantsi Municipality

Здравеопазване

МБАЛ гр. Гулянци

"Многопрофилна болница за активно лечение -  Гулянци” ЕООД  е самостоятелно юридическо лице с основен предмет на дейност – осъществяване на лечебна дейност- диагностика и лечение на заболявания , рехабилитация, медико-диагностична дейност.

Read more

Website use cookies