Gulyantsi Municipality

Култура

Общината разполага с читалища във всяко кметство и гр. Гулянци. Навсякъде функционират клубове на пенсионерите и хората с увреждания,  които също развиват богата творческа дейност.


Изградените художествени самодейни състави осъществяват богата художествено творческа дейност. Забележителни и многобройни са изявите на танцовите състави при читалища "П.Р.Славейков" гр.Гулянци и читалище "Искра "с. Гиген, групите за автентичен фолклор, групите за стари градски песни, театралните колективи. Фондът на читалищните библиотеки наброява 97883 тома литература /художествена, научна, техническа и др./.

Website use cookies