Gulyantsi Municipality

Културно и архитектурно наследство

Общо на територията на Община Гулянци се намират 24 обекта, обявени за архитектурни паметници на културата. Те са разпределени в гр. Гулянци и 8 села от общината.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Brest_townhall.JPG/250px-Brest_townhall.JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Church_Saint_Petka,_Brest,_Bulgaria.png/240px-Church_Saint_Petka,_Brest,_Bulgaria.png http://img.bg.sof.cmestatic.com/media/images/500x/Jan2014/2110742249.jpg

Най-значимият обект на територията на общината е археологическия резерват "Улпия Ескус". Той е обявен за паметник на културата с национално значение с решение, обнародвано в Държавен вестник бр. 88 от 1965 г. с разпореждане № 37 от 21 ноември 2001 г.

Резерватът е с територия 507 016 кв.м. и охранителна зона от 2 420 189 кв. м.

Website use cookies