Gulyantsi Municipality

Стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2017

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Гулянци (2016 г. – 2020 г.) е разработена в съответствие с Общинския план за развитие на община Гулянци (2014г. – 2020г.) и в съответствие с Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен (2016 г. – 2020 г.).

Стратегия >>>

Website use cookies