Gulyantsi Municipality

Програма за закрила на детето 2017

Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето и Национална програма за закрила на детето.

Праграма >>>

Website use cookies