Gulyantsi Municipality

МБАЛ гр. Гулянци

"Многопрофилна болница за активно лечение -  Гулянци” ЕООД  е самостоятелно юридическо лице с основен предмет на дейност – осъществяване на лечебна дейност- диагностика и лечение на заболявания , рехабилитация, медико-диагностична дейност.

Адрес : гр. Гулянци, обл. Плевен, ул. „Васил Левски” №34

тел.      06561 /  2126  - централа

            06561  /  3079  - администрация

факс    06561 /  3207

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: http://mbal-gulyantsi.ovo.bg 

Website use cookies