Gulyantsi Municipality

Екология

Обява за предаване на електрическо и електронно оборудване

ОБЩИНСКА ГУЛЯНЦИ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ,  ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И/ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

СЪБИРАНЕТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО И РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЛИЦЕНЗИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЕКОБУЛТЕХ” АД  С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ „НАДИН КОМЕРС”  ЕООД  ДВА ПЪТИ ГОДИШНО.

АКЦИИ ЗА СЪБИРАНЕ НА (ИУЕЕО)  СЕ ПРОВЕЖДАТ ДВА ПЪТИ В ГОДИНАТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ И МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ В ДВОРА НА СТАРОТО УЧИЛИЩЕ В ГР. ГУЛЯНЦИ. ДАТИТЕ СЕ ОБЯВЯВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО

ВСЕКИ, КОЙТО ИМА В ДОМА СИ ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ  ОТ БИТА, МОЖЕ ДА ГИ ПРЕДАДЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ФИРМА ”НАДИН КОМЕРС”.

ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СТАРИТЕ ЕЛЕКТРОУРЕДИ НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

УРЕДИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕДАВАНЕ СА:

ГОЛЕМИ ДОМАКИНСКИ УРЕДИ – ХЛАДИЛНИЦИ, ПЕРАЛНИ МАШИНИ И ДР.

МАЛКИ ДОМАКИНСКИ УРЕДИ – ПРАХОСМУКАЧКИ, ТОСТЕРИ, ЧАСОВНИЦИ, СЕШОАРИ, ЮТИИ И ДР.

ИЗЧИСЛИТЕЛНА И КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА – ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ, ПРИНТЕРИ, ТЕЛЕФОНИ.

ПОТРЕБИТЕЛСКО ОБОРУДВАНЕ – РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ И ДР.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ – ШЕВНИ МАШИНИ, ДРЕЛКИ И ДР.

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА - ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ

СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИГРАЧКИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРЕНАЖОРИ, ВИДЕОИГРИ И ДР.

УРЕДИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ - ТЕРМОСТАТИ И ДР.

Околна среда, опазване

Околната среда в Община Гулянци се отличава с естествено разнообразие и силно изразена съхраненост на природните дадености. Това е от изключително значение за отношението към природата, гарантиращо непрекъснат стремеж към осъществяване на дейности, подпомагащи опазването на природната среда чрез разумни и постоянни грижи за въздуха, водите, почвите, защитените територии и биологичното разнообразие.

Read more

Website use cookies