Gulyantsi Municipality

Портал за обществени консултации към Министерски съвет

Министерският съвет на Република България възложи разработването на своя нов проект - портал за обществени консултации. Порталът предоставя ключова информация относно предстоящи и минали обществени консултации по проекти за стратегически документи и нормативни актове.

Тук ще бъдат публикувани всички актуални проекти на нормативни актове и стратегически документи. Ще бъде въведена и форма за коментари и предложения от потребителите относно конкретен проект на стратегия или закон. Порталът цели повишаване на степента на информираност на гражданите и насърчаване на тяхното активно участие в процеса на разработване на политики.

За повече информация посетете портала на следният адрес http://www.strategy.bg/

Website use cookies