Logo

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ № 7 / 12.06.2020г.

„Строително-монтажни работи за обект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци““

Решение за откриване на процедура 12.06.2020г.

Обявление за поръчка 12.06.2020г.

Документация 12.06.2020г.

Работен проект част 1 12.06.2020г. >>>

Работен проект част 2 12.06.2020г. >>>

Работен проект част 3 12.06.2020г. >>>

Работен проект част 4 12.06.2020г. >>>

Работен проект част 5 12.06.2020г. >>>

Биологична рекултивация 12.06.2020г. >>>

Протокол № 1 28.08.2020г. >>>

Съобщение за отваряне на цени 23.09.2020г. >>>

Протокол №2 29.09.2020г. >>>

Прокол № 3 29.09.2020г. >>>

Решение за определяне на изпълнител 29.09.2020г. >>>

Договор 27.10.2020г. >>>

Обявление АОП за възложена поръчка 27.09.2020г. >>>

Допълнително споразумение към договор 01.09.2021г. >>>

 

Copyright 2020 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.

Сайта използва бисквитки