Logo

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ № 4 / 08.06.2020г.

Изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: „Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на съвременно периодично-активно свлачище с №№PVN08.68045.01.01 в участък от улица „Батак“, PVN08.68045.01.10 в район „Цвятково дере“ и PVN08.68045.01.11 в района на „Гойчево дере“ в село Сомовит, община Гулянци“

Решение за откриване на процедура 08.06.2020г. >>>

Обявление за поръчка 08.06.2020г. >>>

Документация 08.06.2020г. >>>

Разяснение по чл.189 от ЗОП 22.06.2020г. >>

Скица 22.06.2020г. >>>

Протокол 1 11.08.2020г. >>>

Съобщение за отваряне на цени 18.11.2020г. >>>

Протокол №2 17.12.2020г. >>>

Протокол №3 17.12.2020г. >>>

Решение за определяне на изпълнител 17.12.2020г. >>>

Договор 09.02.2021г. >>>

Copyright 2020 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.

Сайта използва бисквитки