Logo

На вниманието на земеделските стопани!

Заповеди от ОД Земеделие във възка с чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ >>>

Заповед на ОД Земеделие №РД-04-240 >>>

Заповед на ОД Земеделие №РД-04-241 >>>

Copyright 2015 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.

Сайта използва бисквитки