Logo

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ № 6 / 08.06.2020г.

Изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: „Реконструкция и укрепване на улица „Тодор Каблешков” в село Долни Вит, община Гулянци”

Решение за откриване на процедура 08.06.2020г. >>>

Обявление за поръчка 08.06.2020г. >>>

Документация 08.06.2020г. >>>

Образец №3 >>>

Разяснение по чл.189 от ЗОП 22.06.2020г. >>>

Скица 22.06.2020г. >>>

Протокол № 1 25.08.2020г. >>>

Съобщене за отваряне на цени 19.11.2020г. >>>

Протокол № 2 17.12.2020г. >>>

Протокол № 3 17.12.2020г. >>>

Решение за определяне на изпълнител 17.12.2020г. >>>

Договор 09.02.2021г. >>>

Copyright 2020 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.

Сайта използва бисквитки