Община Гулянци

e - Услуги

Публично приложение за подаване на електронни документи

е-Услуги

 

Електронни услуги предлагани от Община Гулянци

Към момента Община Гулянци предлага и 10 електронни административни услуги. Всеки потребител може да се регистрира за да заяви електронна услуга или да използва системата за   еАвтентикация. Заплащането на услугата може да се осъществи по банков път по сметката на общината със съответния код. Получаване на услугата  - може да се извърши съгласно указания в заявлението начин, който се отбелязва от заявителите при подаване на заявлението - на място в Община Гулянци - лично от звеното за административно обслужване или от упълномощено лице от звеното за административно обслужване или чрез лицензиран пощенски оператор със заплащане цената на пощенската пратка при получаване от заявителя на предварително заявен адрес.

На следнят линк може електронно да заявите услуга от Общинска администрация Гулянци  https://gulianci.auslugi.com/