Logo

Одитен доклад 2015г.

Одитен доклад за резултатите от извършен одит от Сметна плата на годишния финансов отчет на Община Гулянци за 2015г.

Одитен доклад 2015г.  

Одитно становище 2015г.

Copyright 2015 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.