Община Гулянци

В условия на пандемия от коронавирус Община Гулянци разширява обхвата на патронажната грижа за възрастни хора и лица с увреждания

PJ logo

Предвид обявената извънредна ситуация в страната, във връзка с пандемия от COVID - 19, Община Гулянци подаде искане за сключване на допълнително споразумение по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. Предвижда се надграждане на дейностите по изпълнявания от Община Гулянци проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“,  Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и да отговори на нуждите на населението в общината за превенция от разпространението на COVID - 19.

По процедурата са допустими следните целеви групи:

  • Възрастни хора над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Възрастни в риск – лице, което е в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Предоставената патронажна грижа ще вкючва:

  • доставка на храна, продукти от І-ва необходимост, лекарства (закупени със средства на потребителите);
  • заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);
  • дезинфекция на обитаваните помещения в жилищата на потребителите (при заявено желание и идентифицирана нужда).

Подборът на потребители на патронажните услуги ще се осъществи на база наличната информация и заявена необходимост от лица на територията на общината.

За предоставянето на услугите за преодоляване на последиците от коронавируса се планува да се наемат поетапно около 13 работници, изпълняващи доставки по домовете на пълен или непълнен работен ден. Логистиката на дейностите ще се осъществява от 2 координатори, диспечер услуги, 2 шофьори и дезинфектатор. Проектните дейности ще продължат до края на месец декември 2020 година.

Лицата, кандидати за наемане на работа по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” подават следните документи :

  1. Заявление от кандидата (по образец);
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Автобиография.

Документите от кандидатите за работа могат да се получават, както и да се подават в Общинска администрация Гулянци, ул. „В. Левски“ № 32, в Центъра за услуги и информация на граждани, от кметства и кметски наместничества, както и по електронна поща на общината: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

PGlogo3

Сайта използва бисквитки