Община Гулянци

Съобщение

Във връзка с писмо №ЗЖ -751/01.12.2021 на изпълнителния директор на БАБХ относно завишената епизоотична обстановка по отношение на болестта Високо патогенна инфлуенца (НPAI H5) по птиците, Община Гулянци уведомява гражданите на общината, че следва да спазват мерките за биосигурност и отглеждане на птиците на закрито.

Домашните патици и гъски да се отглеждат отделно от другите домашни птици. Да не се допуска контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици. Фуражът, с който се изхранват домашните и свине и птици да се съхранява в закрити помещения, а царевицата в хамбарите да се покрива с брезент или полиетилен, с цел да не се допуска достъп на диви птици до фуража. В случай на отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност незабавно да уведомяват регистрирания ветеринарен лекар,  или кмета на населеното място.

Сайта използва бисквитки