bg en
Новини > Община Гулянци подпомага 150 нуждаещи се с топъл обяд

Община Гулянци подпомага 150 нуждаещи се с топъл обяд

2016-06-17


 

За втори сезон Община Гулянци реализира проектно предложение по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001- 03.02 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2016 г.,

финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

По проекта топъл обяд ще получават 150 нуждаещи се от всички населени места на общината. Храната – супа, основно ястие и хляб ще се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Гулянци и ще се предоставя на хората всеки делничен ден в продължение на три месеца – до края на септември. От услугата ще се възползват лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност.

Вече седем години през зимните месеци Община Гулянци реализира друг проект с подобна насоченост – „Обществена трапезария”. Така посредством застъпването на двата проекта през последните две години, хората в нужда получават безплатна храна целогодишно.