bg en
Новини > Конкурс за рисунка "С очите си видях бедата"

Конкурс за рисунка "С очите си видях бедата"

2016-05-20

Конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“ се организира ежегодно от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Той се провежда със съдействието на общинските и областните власти по места, като мероприятие извън училищните дейности, свързано с обучението на учениците за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Етапите на класиране са три – на общинско, областно и национално ниво с международно участие. Основната цел на конкурса е да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система.

В конкурса на общинско ниво тази година участваха 14 деца от 6 до 18 години от СОУ „Христо Смирненски” гр. Гулянци, СОУ „Ас. Златаров” с. Гиген и ОУ „Христо Ботев” с. Брест. Миналата седмица специално сформирана комисия, включваща Галя Доцева - гл. специалист „Образование” в община Гулянци, Валери Предов -   Нач. РС ПБЗН гр. Гулянци, Анета Атанасова - Секретар на НЧ „П. Р. Славейков1923” - Гулянци и Диан Мушатов - Секретар на МКБППМН, разгледа и класира творбите.

risunka 2 risunka 4 risunka 5

 

risunka 1Във възрастова група от 6 до 9 години:

І- во място -Мария Цветанова Генова- ученичка в III клас на ОУ „Христо Ботев” – с. Брест

Във възрастова група от 10 до 14 години:

І- во място - Десислава Виолинова Димитрова - ученичка в VI клас на СОУ „Хр. Смирненски” – гр. Гулянци

ІІ-ро място -Михаела Емилова Габарска - ученичка в VII клас на СОУ „Асен Златаров” – с. Гиген

ІІІ-то място - Лили Николаева Якова - ученичка в VI клас на СОУ „Хр. Смирненски” –   гр. Гулянци

Във възрастова група от 15 до 18 години:

І-ро място - Севджан Шенаева Ямарова - ученичка в Х клас на СОУ „Ас. Златаров” –     с. Гиген

Класираните на общинско ниво рисунки ще участват в областния конкурс „С очите си видях бедата”.