bg en
Новини > График по договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19, ВОМР от ПРСР за периода 2014-2020г.

График по договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19, ВОМР от ПРСР за периода 2014-2020г.

2016-03-31

График за провеждане на информационни срещи и  обучения по проект за подготвителни дейности по Договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020г.

 

  Събитие

Описание 

Дата и час

място


Информационни срещи/семинари/

Провеждане на инфор-мационна среща/семинар/ за най-малко 20 участници

11.04.2016г.

14,00 часа

с.Милковица

/малкия салон на читалището/


Обучение на

местните лидери

Провеждане на две еднодневни обучения на местните лидери

/за най-малко 20 участника/

14.04.2016г.от от 13,00 ч.

15.04. 2016г.

от 10,30 ч.

Конферентна зала – община Гулянци

 

Обучение на екипа на МИГ, вкл.представители на партньорите

Провеждане на две еднодневни обучения за екипа на МИГ,

вкл. представители на партньорите /за най-малко 10 участника /

18.04.2016г.

от 13,00 ч.

19.04.2016г.

от 10,30 ч.

Конферентна зала – община Гулянци


Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията

Провеждане на еднодневна работна среща за КПС / за най-малко 10 участника/

12.04.2016г. от 10,30 часа

09.05.2016г. от

10,30 часа

Конферентна зала –община Гулянци;

Салон кметство с.Гиген

 

Информационни срещи, свързани с консултира не с местната общност

Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност/за най-малко 20 участника/

20.04.2016г. от

10,30часа

28.04.2016г. от

10,30 часа

05.05.2016г. от

10,30 часа

Конферентна зала –община Гулянци;

Салон кметство Брест

с.Милковица/

малкия салон на читалището/


Обществено обсъждане

Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР

04.05.2016г.

от 10,30 часа

11.05.2016г.

от 10,30 часа

Конферентна зала – община Гулянци;

с.Дъбован, зала за събрания