bg en
Новини > Община Гулянци представи проект за енергийна ефективност на МБАЛ - Гулянци

Община Гулянци представи проект за енергийна ефективност на МБАЛ - Гулянци

2016-02-22

                    

Проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“ се финансира в рамките на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ http://energygrantsbg.org


На 22.02.2016г. в Конферентната зала на община Гулянци се проведе встъпителна пресконференция по проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци”, който се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-047-010 от 18/08/2015, по ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На пресконференцията присъстваха кмета на общината Лъчезар Яков, ръководителя на проекта Адриян Апостолов, представители на местната власт и администрация, ръководители на институции, организации и фирми, граждани.

Лъчезар Яков даде старт на събитието като благодари за вниманието на присъстващите и подчерта значението на този проект за населението и общината. Той посочи финансовия принос на ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 И ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ и уточни, че изграждането на новата инсталация на болницата няма да струва един лев на общинския бюджет. „В същото време реализирането на проекта е възможност да развием общинската болница, да подобрим условията за пациентите и не на последно място да реализираме икономии на средства от отопление, които ще можем в последствие да вложим в оборудване, модернизиране и други дейности, касаещи пряко запазването на здравното заведение.” – заяви в  заключение Яков.

Ръководителя на проекта Адриян Апостолов представи основните параметри на проекта, информация за програмата, планираните дейности и очакваните резултати от тяхната реализация.

Проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“ е на стойност 302 022 евро. Осъществява се с безвъзмездната финансова помощ на Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, гарантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи” . Партньор на община Гулянци по проекта е Норск енерджи - норвежка консултантска фирма с експертни познания в областта на инженеринга и изпълнението на проекти, свързани с топлинна енергия, околна среда и безопасност.

         Основната цел на проекта е въвеждане на мерки за използване на възобновяеми енергийни източници в МБАЛ – Гулянци за производство на топлоенергия, които да намалят емисиите на парникови газове от обекта, посредством повишаване качеството на средата в здравното заведение. За постигането на тази цел в общинската болница ще бъде изградена термопомпена инсталация, черпателен сондаж, отоплителен кръг и система със слънчеви колектори на покрива. През лятото отоплителната енергия от соларната слънчева инсталация ще се използва за битова гореща вода или ще се охлажда през охладител.

Изграждането на инсталацията в общинската болница ще намали значително вредните емисии от обекта и ще повиши енергийната ефективност. Подобряването на болничната инфраструктура ще се отрази на качеството на живот и достъпа до здравни услуги на населението.