bg en
Новини > Списък на оценените кандидати за лични асистенти по проект "Нови възможности за грижа"

Списък на оценените кандидати за лични асистенти по проект "Нови възможности за грижа"

2015-04-21

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

С П И С Ъ К

НА  ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

 

 

по ред

Трите имена на лицето

 Телефон/и

БРОЙ ТОЧКИ

(в низходящ ред)

1.       

ВЕРЖИНИЯ АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

0876441668

26

 

2.       

СВЕТЛИН ПЕТРОВ ГАЦЕВ

0876266651

26

 

3.       

ГИНКА ВАСИЛЕВА ЯКИМОВА

0876672243

26

 

4.       

КАПКА ИЛИЕВА ЦАНЕВА

0888522181

26

 

5.       

МАЛИНКА ЙОРДАНОВА ГОРНЯШКА

0879176828

26

 

6.       

ИВАНКА ВЕРГИЛОВА ПЕТРОВА

06561-3811

26

 

7.       

ДЕТЕЛИНА КОЛЕВА АТАНАСОВА

0882860222

26

 

8.       

ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ГЕНЧЕВА

06564-2331

26

 

9.       

МАРИЯНА ВЕЛИКОВА АНГЕЛОВА

НЯМА

26

 

10.   

МАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДЖАНОВА

0886538629

26

 

11.   

РУМЯНА ТОДОРОВА АЛЕКОВА

НЯМА

26

 

12.   

ПЕТЯ КИРИЛОВА КОЖУХАРОВА

0895957403

26

 

13.   

ИВО ДИЯНОВ СЛАВОВ

0897989705

26

 

14.   

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА КОКОРСКА

06563-2101

26

 

15.   

МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА КУКОВА ,

0876732419

26

 

16.   

ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

0876339313

26

 

17.   

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ПАРАДЕЛОВА –

06561 3926

26

 

18.   

АНА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА

065622638

26

 

19.   

ДЕСИСЛАВА ПАНКОВА ТИНОВА

0886551380

26

 

20.   

ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА ФЛОРОВА

0877560207

26

 

21.   

КАМЕЛИЯ ИЛИЕВА БОДУРЯНОВА

0877469198

26

 

22.   

НАДЕЖДА АНГЕЛОВА КРАЕВА

0888887423

26

 

23.   

ЦВЕТАНКА МИЛЧЕВА ДРАГУШКОВА,

0882998781

26

 

24.   

 МАРИЯНА ДИМИТРОВА ФЛОРОВА

06562-2693

26

 

25.   

РЕНЕТА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА

0878339974

26

 

26.   

ЕВГЕНИЯ ВЕЛИКОВА ЯНЕВА

0876478410

26

 

27.   

ПЛАМЕН РАДКОВ БЪНОВ,

06565-2259

26

 

28.   

ВЛАДИНКА НИКОЛОВА АЧКОВА

065692534

26

 

29.   

ЛИЛЯНА КРЪСТЕВА ШУТОВА

0897894696

26

 

30.   

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА КАЛИНОВА

0885976728

26

 

31.   

АНКА НИКОЛАЕВА ДАШЕВА,

НЯМА

26

 

32.   

КИРИЛ БОЯНОВ СТАВРЕВ,

0898710333

26

 

33.   

БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ БОРИСОВ

06560-2244

26

 

34.   

МИЛЕНА ЕМИЛОВА НАКЕВА,

0895418152

26

 

35.   

МАЯ РЯДКОВА ЯНЕВА,

06564-2330

26

 

36.   

ГАЛЯ ИГНАТОВА ПАВЛИКЯНОВА,

0878476537

26

 

37.   

ЛАЗАРИНКА КРЪСТЕВА НИЦОВА –

0876676808

26

 

38.   

ПЛАМЕН ВИТКОВ ЛИНКОВ

0888378576

26

 

39.   

ТАНЯ БОРИСОВА МИЛИВОЕВА

0890320025

26

 

40.   

ЛОЗИНА АЛЕКСАНДРОВА КОКОЛОШЕВА

0887633861

26

 

41.   

АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА СПАСОВА

0894289223

26

 

42.   

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

0898921806

26

 

43.   

РОМАН МИТКОВ КАРАБУЛЕВ

0876945990

26

 

44.   

СТОЯНКА ТОДОРОВА МОЛАГОВА

0888533648

26

 

45.   

 ЕМИЛИЯ ЗДРАВКОВА ПАСКОВА

0879693712

26

 

46.   

ЛИМОНКА ИЛИЕВА ВАНКОВА

0884514706

26

 

47.   

НИКОЛАЙ СЛАВОВ ОПРОВ

0884496817

26

 

48.   

РУМЯНА РАДОСЛАВОВА АТАНАСОВА

0878617303

26

 

49.   

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ТОНОВА

0886633906

26

 

50.   

НАДКА  ГЕОРГИЕВА МАЦЕВА

0877706762

26

 

51.   

ГАЛЯ    БОЯНОВА БОЖИЛОВА

0884080353

26

 

52.   

ИСКРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

0884975794

26

 

53.   

ЛАТИНКА КИРИЛОВА ЧУКАРОВА

06561 3561

26

 

54.   

ВАЛЯ                     РАДКОВА    НИЦОВА

0887086794

26

 

55.   

ТОТКА       ИВАНОВА ИЛИЕВА

0886845853

26

 

56.   

ЖЕНЯ                   ДАВИДОВА  ЦВЕТАНОВА

0884432155

26

 

57.   

ЛИЛИЯ               КИРИЛОВА СИМЕОНОВА

0876547471

26

 

58.   

ПАВЛИНА           ГЕОРГИЕВА  ИВАНОВА

0897758792

26

 

59.   

РУМЕН             ИВАНОВ  СTАНОВ

0879372578

26

 

60.   

ИВАНКА     ВАЛЕНТИНОВА  СЕРАФИМОВА

0877658603

26

 

61.   

РАЙНА БОЯНОВА БОЖИЛОВА

0889011079

26

 

62.   

МАРИЯНА РАДОСЛАВОВА ДИМОВА

0899849217

26

 

63.   

СВЕТЛА ТРИФОНОВА РАЙКОВА

0897327038

26

 

64.   

БОРЯНА АТАНАСОВА СТАНЕВА

0885457894

26

 

65.   

ПЕТРАНКА  КРУМОВА ТОШЕВА

0895146784

26

 

66.   

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

0887180157

26

 

67.   

ИВАЛИНА БОРИСОВА  ДОБРЕВА

0877362940

26

 

68.   

ВЯРА РАДОСЛАВОВА ШАХАНОВА

0897577006

26

 

69.   

МАРУСИЯ  РУСКОВА  НОЧЕВА

0888873093

26

 

70.   

МИЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

0879845491

26

 

71.   

ИРИНА ВАСИЛЕВА  НЕДЕЛОВА

0892002297

26

 

72.   

ЛИЛИ ВАСИЛЕВА  ЖЕЛЕВА

0888816427

26

 

73.   

ВЕЛИКА ЯКОВОВА ДРАГАНОВА

0895224131

26

 

74.   

ДИМИТРИНА МИХАЙЛОВА ИРЛИЧАНОВА

0887985979

26

 

75.   

МИЛЕНА МАРИНОВА КРЪСТЕВА

0877759012

26

 

76.   

ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВ ВЛАДИМИРОВ

0878376081

26

 

77.   

СВЕТЛА ПАРАШКЕВОВА АЛЕКСАНДРОВА

0899740703

26

 

78.   

МАРИЙКА ВЕЛИКОВА СТАВРЕВА

065613148

26

 

79.   

РУМЯНА ПАРАШКЕВОВА ЦВЕТАНОВА

0876452812

26

 

80.   

БИЯНКА ОПРЕВА ИВАНОВА

0988863824

26

 

81.   

КАПКА ЕВГЕНИЕВА ДИФОВА

0897255177

26

 

82.   

ВАНЮШКА РАДКОВА ПАСКОВА

0884612836

26

 

83.   

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПАРАШКЕВОВА

0884255546

26

 

84.   

БИСЕР ЛЮДМИЛОВ ДИМИТРОВ

0879951643

26

 

85.   

СНЕЖАНА ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА

0877120203

26

 

86.   

ЖОРЖЕТА КИРИЛОВА БОРИСОВА

0894761147

26

 

87.   

МИМОЗА НИЦОВА ПЕТРОВА

065622347

26

 

88.   

КАРОЛИНА КРЪСТЕВА НИКОЛОВА

0898847426

26

 

89.   

ПАВЛИНА БЛАЖОВА ИЛИЕВА

0876124861

26

 

90.   

ПЕТРАНКА КИНКОВА БЛАГОЕВА

0878804761

26

 

91.   

ГЕНА ТОДОРОВА НИТОВА

0885187897

26

 

92.   

СОНЯ ГЕОРГИЕВА МАРШАКОВА

0896030226

26

 

93.   

НЕВЕНА ЛЕВЧЕВА СТАНКОВА

0885791799

26

 

94.   

ЮЛИЯ МИТКОВА ДЖАНОВА

0877856400

26

 

95.   

СТОЯНКА ХРИСТОВА ЧЕКАРЛИЕВА

0887298955

25

 

96.   

ИЛИЙКА ДРАГАНОВА МОСКОВА

0889583273

25

 

97.   

ДИЯНА ЙОРДАНОВА ПРОКОПОВА

0899493781

25

 

98.   

МАЯ ВАЛЕРИЕВА БЛАГОЕВА

0884593979

25

 

99.   

РОСЕН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

0878627711

25

 

100.    

МИГЛЕНА ПЕНЧЕВА НЕДЕЛУШЕВА

0888278640

25

 

101.    

ЧАВДАР КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

0888018251

25

 

102.    

РУМЯНА НИКОЛОВА ДЕКОВА

0886509792

25

 

103.    

МАРТИНКА ПЕТРОВА КУЗМАНОВА

0897295999

25

 

104.    

ПЕТЬО  КОСТАДИНОВ МАЛЕВСКИ

065652785

25

 

105.    

НАДКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

0877034531

25

 

106.    

РАДОСТИНА НИКОЛОВА БОГОЕВА

065642311

25

 

107.    

СТЕФКА ВЛАДИМИРОВА ВОДЕВА

НЯМА

25

 

108.    

КАТЯ СТРАШИМИРОВА НЕДЕЛОВА

0878768170

25

 

109.    

АСИНКА СТАНЧЕВА ЗАХАРИЕВА

0894734732

24

 

110.    

ВЕСЕЛКА СТАНЧЕВА ЛУПАРОВА

0882410329

24

 

111.    

ТЕОДОР ДЕЧЕВ ИВАНОВ

НЯМА

24

 

112.    

ЦЕЦА ПЕТРОВА ЛЮБЕНОВА

0877063282

24

 

113.    

СНЕЖКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА

0898292664

24

 

114.    

ДЕСИСЛАВА МИЛЧЕВА ЦЕРЯНОВА

0888762405

24

 

115.    

САШКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

0988330380

24

 

116.    

РАДКА ИВАНОВА СТОЯНЧЕВА

0887464208

24

 

117.    

ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА СТАНКОВА

0877796239

24

 

118.    

МАРИЯНА ТОДОРОВА ТОЗЕВА

0887383495

24

 

119.    

ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА

0988393905

24

 

120.    

СТОЙКА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА

0899855467

24

 

121.    

СВЕТЛА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА

0888095814

24

 

122.    

МАРГАРИТА ПАВЛОВА АНДРЕЕВА

0889902317

24

 

123.    

КРАСИМИРА ВЕНЕЛИНОВА АНГЕЛОВА

0887198751

24

 

124.    

ЕЛИЦА ВАСКОВА КОСТОВА

0886343266

24

 

125.    

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА

0879699355

24

 

126.    

ЗЛАТКА ИВАНОВА ГОЙЧЕВА

0877122955

24

 

127.    

СНЕЖАНА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

0884657931

24

 

128.    

МАРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

0876628316

24

 

129.    

ВЕНЕЛИНА МИТКОВА КЪНЧЕВА

065609900

24

 

130.    

МЕЛИХА ИБИШЕВА ИБРАМОВА

0882063232

24

 

131.    

АЙШЕ СЮЛЕЙМАНОВА АМИШЕВА

0877770084

24

 

132.    

МАЛИНКА БОЯНОВА ИВАНОВА

065602333

24

 

133.    

ЗЛАТКА ХРИСТОВА МАНОЛОВА

0886879100

24

 

134.    

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕЦОВА

НЯМА

24

 

135.    

АЛИЯНА РАЛЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА

0896901272

24

 

136.    

ВЕНЕТА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА

НЯМА

24

 

137.    

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ФЕРДИНАНДОВ

0887206174

24

 

138.    

ТИНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

0886824767

24

 

139.    

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА КУЛЕВА

0894263321

24

 

140.    

ВЛАДИСЛАВ СВЕТЛОЗАРОВ НИКОЛОВ

0899499051

24

 

141.    

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА МАРКОВСКА

0893713349

24

 

142.    

ИЛИЯНА МАРКОВА ТОДОРОВА

0887829005

24

 

143.    

КРЪСТИНА ДИМИТРОВА ДЖАНОВА

НЯМА

24

 

144.    

ДАРКА СТЕФАНОВА ЯКИМОВА

НЯМА

24

 

145.    

ВЕСКА АПОСТОЛОВА СТОЯНОВА

0878598271

24

 

146.    

АНГЕЛ МЕТОДИЕВ ГОСПОДИНОВ

НЯМА

24

 

147.    

ЛИЛА ДИМИТРОВА ГОЧЕВА

065682239

24

 

148.    

ЦЕЦА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

0885775253

24

 

149.    

АЛБЕНА НИКОЛОВА МИТРИКОВА

065682277

24

 

150.    

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ГАШЕВА

065632919

24

 

151.    

ВАСКА ПЕТРОВА ЦАНЕВА

0897510108

23

 

152.    

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ КОШКАНОВ

0886803631

23

 

153.    

СОНЯ КРЪСТЕВА СИМЕОНОВА

0877543737

23

 

154.    

ДИМИТРИНА НАЙДЕНОВА ТОМОВА

0886823239

23

 

155.    

ХРИСТО СТОЯНОВ ВЪРДОЛОВ

0878104881

23

 

156.    

МАРИЯН РОСЕНОВ ЦАНЕВ

0988363529

23

 

157.    

ЕЛКА ЦВЕТАНОВА МАЦЕВА

0886364135

23

 

158.    

КАМЕН БОГДАНОВ ТОНЕВ

0893390891

23

 

159.    

ДАНИЕЛА МАРИНОВА РАШЕВА

0876589772

22

 

160.    

ЛИДИЯ МАКСИМОВА КРЪСТЕВА

0877395301

22

 

161.    

ТИНКА ПЕТРОВА МАРКОВА

0886471960

22

 

162.    

АНЕТА АСЕНОВА МАРИНОВА

0886949038

22

 

163.    

ТИНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

0878560766

22

 

164.    

ВАНЯ КРУМОВА ЯКОВА

0888533872

22

 

165.    

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ДАКОВА

0876302934

22

 

166.    

ЦВЕТАНКА СПАСОВА БЪНДЖЕВА

0887292086

22

 

167.    

ВИОЛЕТКА СТЕФАНОВА МАРИНОВА

0885685549

22

 

168.    

ДИЯНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

0896457443

22

 

169.    

МИЛЧО ЙОВЧЕВ СОТИРОВ

065613659

22

 

170.    

СОФКА БАРОСОВА ОПРЕВА

065612752

22

 

171.    

ЛЮДМИЛА ДРАГОМИРОВА ЙОРГОВА

065612272

22

 

172.    

ЖИВКО МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

0886891314

22

 

173.    

ДОРА ИВАНОВА КАЛИНОВА

0885780559

22

 

174.    

РАЙНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

0877123252

22

 

175.    

ВАНЮШКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

0877731819

22

 

176.    

ВАСЯ ТОДОРОВА ЯНКОВА

0899195813

22

 

177.    

АНЕЛИЯ ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА

065612144

22

 

178.    

ПЕНКА ДЕЛКОВА ПЕЕВА

0898636098

22

 

179.    

ЙОРДАН БОГОМИЛОВ КУЧЕВ

НЯМА

22

 

180.    

ЕЛЗА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА

НЯМА

22

 

181.    

ЦВЕТАНКА ДАВИДОВА ТОДОРОВА

НЯМА

22

 

182.    

ГИНКА МИЛКОВА ЛАЗАРОВА

НЯМА

22

 

183.    

ВЕСКА БОРИСОВА ФЛОРОВА

НЯМА

22

 

184.    

МИРОН ФЛОРОВ ФЛОРОВ

НЯМА

22

 

185.    

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА

0889737182

22

 

186.    

МИГЛЕНА ГАНЧЕВА ДЕНЧЕВА

0988855032

22

 

187.    

ГАЛЯ МИКОЯНОВА БОТЕВА

0886602005

22

 

188.    

РАЙНА ПАСКОВА МИТРЕВА

0878899408

22

 

189.    

ЕЛИЦА ОГНЯНОВА ДЕМОСТЕНОВА

0885129655

22

 

190.    

ДИМИТРИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

0889734768

22

 

191.    

КРЪСТИНКО АТАНАСОВ ЦВЕТАНОВ

0988985004

22

 

192.    

ПЛАМЕН РАДКОВ ФЛОРОВ

0879587142

22

 

193.    

БОЖАНА КРУМОВА ПАНТАЛЕЕВА

0889567122

22

 

194.    

ГАЛИНА ВЕЛИКОВА ГОЙЧЕВА

0889930710

22

 

195.    

КРАСИМИР БОКУРИНОВ МАЦЕВ

0876504711

22

 

196.    

ТОШКА ИВАНОВА ШУТОВА

0879342238

22

 

197.    

КРАСИМИР МИТКОВ МАНОВ

0899776438

22

 

198.    

ПАВЛИНА БОРИСОВА ЦАНЕВА

0896702527

22

 

199.    

МИЛКА КРУМОВА ПЕТРОВА

0884011538

22

 

200.    

МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА КРАНТОВА

065652716

22

 

201.    

ПАВЛИНКА ИВАНЧЕВА КУЗМАНОВА

0878769679

22

 

202.    

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПРУНОВА

0876345690

22

 

203.    

МАРИЯ ВИТКОВА ГУНЕВА

0876101061

22

 

204.    

КРИСТИН КИРИЛОВА КУЗМАНОВА

0877032822

22

 

205.    

ФИЛЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

0895489905

22

 

206.    

МИЛЕНА ЛЕВТЕРОВА ДИКОВА

0876115136

22

 

207.    

РАЛИЦА СВЕТОСЛАВОВА ТОНКОВА

0889735710

22

 

208.    

МАРИЯНА ДАВИДОВА МУТОВА

0886824822

22

 

209.    

ВАСКА АСЕНОВА КАЛИНОВА

0887295761

22

 

210.    

СТЕФАН ДАНАИЛОВ ИЛИЕВ

0896399956

22

 

211.    

ИВАН КРУМОВ ИВАНОВ

НЯМА

22

 

212.    

ТАНЯ РОМАНОВА НИКОЛОВА

0876925241

22

 

213.    

СТЕФЧО ИЛИЕВ МАРИНОВ

0882645997

22

 

214.    

РАЛИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

НЯМА

21

 

215.    

ЖУЛИЕТА МИЛЧЕВА МАРИНОВА

0886994728

21

 

216.    

МАРИЯНА САШЕВА АЛЕКСАНДРОВА

0889724514

21

 

217.    

ИВО БОРИСОВ ПЕЙЧЕВ

0988323211

21

 

218.    

БОРИСЛАВ ИВАНОВ МИНЕВ

0879066625

21

 

219.    

ВАСКА РАДКОВА ЧОКАРОВА

0889128643

21

 

220.    

СТАНКА КИРИЛОВА БОРИСОВА

0887727856

21

 

221.    

СЛАВКА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА

0889410197

21

 

222.    

СТОЯН СТОИЧКОВ СТОЯНОВ

0878717349

21

 

223.    

ВАСКА СТЕФАНОВА МАРИНОВА

0885780406

21

 

224.    

СТЕФАН САШЕВ ГЕОРГИЕВ

0887994745

21

 

225.    

СИЛВИЯ АСЕНОВА АНГЕЛОВА

065612034

21

 

226.    

ИЛИНКА НИКИФОРОВА ИВАНОВА

0887572330

21

 

227.    

ЛАЗАРИНКА МАРИНОВА МАРИНОВА

0878656063

21

 

228.    

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БЕШИКОВА

0885559483

21

 

229.    

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЛАЗАРОВ

0878362940

21

 

230.    

ЛЮБОМИР ПЪРВАНОВ ПЕТРОВ

065613811

21

 

231.    

ХРИСТО ИЛИЕВ ДЖАНОВ

065612400

21

 

232.    

КРАСИМИР МИЛЧЕВ ПЕНЧЕВ

0877527179

21

 

233.    

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА

065613354

21

 

234.    

ЛИЛЯНА ЕВЛОГИЕВА РАЛЕВА

НЯМА

21

 

235.    

ЙОРДАНКА ПЛАМЕНОВА ВЪРБАНОВА

0896169344

21

 

236.    

СТЕФАН ИВАНОВ НИКОЛОВ

НЯМА

21

 

237.    

ЦВЕТАНКА ГАВРИЛОВА ПЪШЕВА

НЯМА

21

 

238.    

АНЕЛИЯ ФИТЬОВА АНГЕЛОВА

0878656876

21

 

239.    

ЛАМБИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

0886461817

21

 

240.    

ЛАЗАРИНКА КАРМЕНОВА ЯКИМОВА

0876672243

21

 

241.    

НАДКА МИРОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

065622919

21

 

242.    

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ДЕКОВА

0894237875

21

 

243.    

СВЕТОМИР НИКИФОРОВ СТАНЕВ

0885493679

21

 

244.    

МАКСИМ МИТКОВ ПЕТРОВ

0879066629

21

 

245.    

ВАЛЯ АЛЕКСИЕВА ДЖАНОВА

0893944098

21

 

246.    

ЗОРНИЦА АСЕНОВА ТОПАЛОВА

065613468

18

 

247.    

ДИЯНА ИЛИЕВА БЕШИКОВА

0896075052

18

 

248.    

ЕМА РАНГЕЛОВА СИМЕОНОВА

0889246273

18

 

249.    

ЕМИЛ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

0886551327

18

 

250.    

ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ДОБРЕВА

0879237775

18

 

251.    

ЙОНА ТИХОМИРОВА ПЕТКОВА

0897725617

18

 

252.    

ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА КОКОРСКА

0885775136

18

 

253.    

ДОБРИНА ИВАЙЛОВА МАНОВА

0888271591

18

 

254.    

ВАСКА БОРИСОВА ИВАНОВА

0884989526

18

 

255.    

РОЗИЕ ВЕЛКОВА ШОПОВА

0882999481

18

 

256.    

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ

0889959282

18

 

257.    

КРАСИМИР СИМОВ КУЛЧЕВ

0886376218

18

 

258.    

БИСЕР СТЕФАНОВ ИВАНОВ

0879484362

18

 

259.    

ЦЕЦО БОРИСОВ МАРИНОВ

0889988536

18

 

260.    

ЛЕНКО ИВАНОВ ИГНАТОВ

0889455780

18

 

261.    

АТАНАСКА БОРИСОВА МЕЕВА

065632669

18

 

262.    

ВЕНЕТКА ТОДОРОВА ПАЛАМАРОВА

НЯМА

18

 

263.    

РОЗА МАРИНОВА МАРИНОВА

НЯМА

18

 

264.    

АНЕТА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

НЯМА

18

 

265.    

ИВАЛИНА СТОЯНОВА МАЧЕВА

0894006403

17

 

266.    

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЕЦОЛОВ

0878514576

17

 

267.    

КАРАМФИЛА ВЕСЕЛИНОВА БАРБОЕВА

0898325689

17

 

268.    

ПЕНЧО НИКИФОРОВ НЕЙКОВ

065642452

17

 

269.    

САШКО ЛИЧЕВ ГОЧЕВ

НЯМА

17

 

             

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР:  МАРИЯНА ТРИФОНОВА

                                                                                                                                                                   

ДАТА. 21.04.2015Г