bg en
Новини > Община Гулянци приключи втори проект в партньорство с Румъния

Община Гулянци приключи втори проект в партньорство с Румъния

2015-12-17

На 17 декември в Конферентната зала на община Гулянци се проведе заключителна пресконференция по проект "Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен, чрез рехабилитация на пътищата в община Селел и община Гулянци", финансиран по Договор №66684/02.09.2014г. по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007–2013.

На събитието присъстваха кмета на Селел Габриел Кържан и кмета на община Гулянци Лъчезар Яков, представители на местното ръководство и администрация на двете крайдунавски общини, медии и граждани. Кмета на община Гулянци приветства гостите и им благодари за проявената инициативност и професионализъм, като водеща страна по проекта. От своя страна Габриел Кържан изтъкна, че в случая двете общини доказват, че Дунав не е разделителна, а обединителна линия. Домакини и гости представиха презентациии за реализирането на проекта и постигнатите резултати.

Дейностите по проект "Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен, чрез рехабилитация на пътищата в Община Селел и Община Гулянци" стартираха в края на 2014 година. Той се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г,. Партньори по проекта са община Селел и Община Гулянци. От наша страна беше реализиран обект  „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гитен – Искър – Граница община Гулянци и община Долна Митрополия – Славовица…”. Ремонтираната пътна отсечка е от 4,991 километра, стойността на дейностите по проекта – 3 927 101 лева. Пътя е асфалтиран, по протежението му са изградени две подпорни стени, отводнителна система, банкети, положени са нови бордюри и тротоари. От румънска страна по проекта са ремонтирани 15 километра пътища.

В рамките на заключителната пресконференция партньорите отчетоха, че проекта е изпълнил основната си цел. Подобрени са междуселищната инфраструктура и пътните връзки, както и свързването им с привлекателни туристически обекти и река Дунав. Създаването на нова настилка, възстановяването на пътните принадлежности, попълването на пътната сигнализация с пътни знаци допринасят за по-добра безопасност и удобства при пътуване във въпросния участък.

Кмета на община Селел и кмета на община Гулянци се разделиха с пожеланието за бъдещи успешни партньорства.

Ще припомним, че това е вторият трансграничен проект, който община Гулянци изпълнява. През 2012 година приключи ремонта на път Загражден – пристанище Загражден, който също бе осъществен в партньорство с Румъния.