bg en
Новини > Община Гулянци сред първите с договор по ОП "РЧР" 2014-2020

Община Гулянци сред първите с договор по ОП "РЧР" 2014-2020

2015-09-17

На церемония в Министерския съвет на 17 септември кмета на община Гулянци Лъчезар Яков подписа договор за изпълнение на проекта на общината „Алтернатива за независим и спокоен живот“, по процедура „Независим живот” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г. На събитието присъстваха премиерът Бойко Борисов и министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

Първи договори по „Независим живот“ сключиха 81 общини и райони на общини, които са подали своите проектни предложения първи до 10.06.2015г. Общата стойност на одобрените за финансиране проекти е 39 507 462 лв. От тях 33 581 134 лв. или 85% са по линията на Европейския социален фонд и 5 926 119 лв. или 15% са чрез национално съфинансиране.

Министър-председателят Бойко Борисов поздрави присъстващите на церемонията и подчерта значението на конкуренцията между кметовете на общини. „Има конкуренция кой по-бързо ще даде своя проект, така че хората трябва да знаят, че този, който е по-бърз кмет, по-бързо парите ще отидат в общината.” След церемонията кмета на общината Лъчезар Яков коментира, че за него поканата за тази церемония и това, че община Гулянци е сред първите в страната, подписали договор за новия програмен период е поредното доказателство, че ръководството и администрацията имат капацитет и ресурс за кандидатстване и работа по европейски проекти. „Във всеки момент имаме готовност при отварянето на конкретна програма да реагираме, още повече, когато става въпрос за социални програми, които са в помощ за хората.” – заяви той.

Проекта на община Гулянци „Алтернатива за независим и спокоен живот” е  на стойност 499 728 лева и е насочен към хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване живеещи на територията на община Гулянци, които са в повишен риск от социална изключеност. Общата цел на проекта е да допринесе за разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи, като се насърчи принципа на равните възможности и се разширява обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността. По проекта ще бъде създадено Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване на целевата група, работещо с квалифициран персонал и високи стандарти. Ще бъде доставено оборудване, специализирано транспортно средство за хора с увреждания и ще бъде извършен ремонт на помещенията, които ще се ползват за нуждите на Звеното.