bg en
Новини > Първа копка на втория трансграничен проект на общината

Първа копка на втория трансграничен проект на общината

2015-09-01

На 1 септември в село Гиген се състоя церемония по полагане на първа копка на обект  „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген – Искър – Граница община Гулянци и община Долна Митрополия – Славовица…“. В церемонията участваха кмета на общината Лъчезар Яков, председателя на ОбС гр. Гулянци - Огнян Янчев, кмета на Гиген - Красимир Първанов, кмета на Искър - Стефан Тодоров, представители на местната власт и администрация, ръководители на фирми и институции от общината, граждани. Както повелява традицията, начало на строително-ремонтните дейности бе дадено с водосвет, отслужен от отец Пламен Линков. Кмета на общината подчерта значението на пътната отсечка, която ще се ремонтира, тъй като тя ще свърже не само двете населени места, но и двата пътя – Гулянци – Дъбован – Загражден – Гиген и Искър - Славовица, чийто ремонт се извършва по друг проект на общината.

Дейностите по проект "Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен чрез рехабилитация на пътищата в Община Селел и Община Гулянци" стартираха през 2014 година. Той се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г, като партньори по проекта са община Селел и Община Гулянци. От наша страна ще бъде реализиран обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гитен – Искър – Граница община Гулянци и община Долна Митрополия – Славовица…“с максимален одобрен бюджет 3 128 159.35 лв.

Отсечката от 4,991 километра обхваща участъци във и извън населените места Гиген и Искър. Състоянието й е лошо, ремонт на пътя не е правен след 88 година. Проекта предвижда полагането на нова асфалтова настилка, изграждането на две подпорни стени по протежението на пътя, там където скалите са в близост, една от 60м и една от 190 метра, отводнителна система, банкети, полагане на бордюри и тротоари там където съществуват в населените места. Новата отсечка ще свърже двата пътни участъка, които в момента се ремонтират по проект на общината, финансиран по ПРСР - от Гиген през Загражден и Дъбован до Гулянци и  пътния участък от с. Искър до границата с община Долна Митрополия. Чрез възстановяване на местните пътища в Салел и пътя PVN 1020 Гиген-Искър в Гулянци, времето за пътуване между и в рамките на населените места, разположени от двете страни на границата, се намалява и трансграничния регион се превръща в област за сътрудничество и комуникация. Района става по-привлекателен за инвестиции и не на последно място, по-добър район за живеене за своите граждани.

С реализирането на проекта ще се подобри технико-експлоатационното състояние на пътя, качеството на износващия пласт и безопасността на движение. Основната задача е подобряването на междуселищната инфраструктура и пътните връзки с областния, общинския център, с туристическия обект Улпия Ескус, пристанище Загражден и фериботен комплекс „Никопол – Тулну Магуреле”.