bg en
Новини > Проект по Програмата за трансгранично сътрудничество "Румъния - България 2007 - 2013"

Проект по Програмата за трансгранично сътрудничество "Румъния - България 2007 - 2013"

2015-03-18

В края на 2014 година стартираха дейностите по проект "Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен чрез рехабилитация на пътищата в Община Селел и Община Гулянци". Той се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г,. Партньори по проекта са община Селел и Община Гулянци. От наша страна ще бъде реализиран обект  „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гитен – Искър – Граница община Гулянци и община Долна Митрополия - Славовица - ІІІ-3004 ОТ КМ 0+000 ДО КМ 4+990“. Общият максимален одобрен бюджет е на стойност 3 128 159.35 лв.

Отсечката от 4,991 километра обхваща участъци във и извън населените места Гиген и Искър. Състоянието й е лошо, ремонт на пътя не е правен след 88 година. Проекта предвижда полагането на нова асфалтова настилка, изграждането на две подпорни стени по протежението на пътя, там където скалите са в близост, една от 60м и една от 190 метра, отводнителна система, банкети, полагане на бордюри и тротоари там където съществуват в населените места. Новата отсечка ще свърже двата пътни участъка, които в момента се ремонтират по проект на общината, финансиран по ПРСР - от Гиген през Загражден и Дъбован до Гулянци и  пътния участък от с. Искър до границата с община Долна Митрополия.

Чрез възстановяване на местните пътища в Салел и пътя PVN 1020 Гиген-Искър в Гулянци, времето за пътуване между и в рамките на населените места, разположени от двете страни на границата, се намалява и трансграничния регион се превръща в област за сътрудничество и комуникация. Района става по-привлекателен за инвестиции и не на последно място, по-добър район за живеене за своите граждани.

С реализирането на проекта ще се подобри технико-експлоатационното състояние на пътя, качеството на износващия пласт и безопасността на движение. Основната задача е подобряването на междуселищната инфраструктура и пътните връзки с областния, общинския център, с туристическия обект Улпия Ескус, пристанище Загражден и фериботен комплекс „Никопол – Тулну Магуреле”.

В края на 2013 година Община Гулянци приключи успешно първият си проект в партньорство по Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г. – „...Ремонт и реконструкция на път Загражден - пристанище Загражден.....”, на стойност 590 172, 16 евро.