bg en
Новини > Работна среща по проблема за състоянието на отводнителните съоръжения по поречието на Дунав

Работна среща по проблема за състоянието на отводнителните съоръжения по поречието на Дунав

2015-03-13

На 11 март в Гулянци се проведе работна среща между кмета на общината Лъчезар Яков и директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“  – Плевен, комисар Емил Маринов. Срещата бе инициирана от местното ръководство по повод високите води на реките и лошото състояние на отводнителните съоръжения по поречието. Ръководителите на двете институции са посетили критичните места и са извършили оглед на помпените станции и дигите. И двамата са на мнение, че мощностите на работещите две помпи на „Напоителни системи” ЕАД са недостатъчни за отводняване на териториите край реките и хиляди декари обработваема земя са под вода, а самите диги на места са подгизнали и нестабилни. При високи води на река Дунав в пролетните месеци селищата по поречието ще бъдат изправени пред реална опасност от наводнения. „Създалата се критична ситуация изисква спешни мерки.”  - категоричен е кмета на общината Лъчезар Яков. „През февруари подадохме поредният сигнал до областна управа и пожарната за усложнената обстановка по Дунав. В резултат на сигнала и настояването ни, директора на Областна дирекция ПБЗН посети лично общината и се ангажира да инициира организирането на работна среща по проблема на областно ниво с участието на представители на ОД „Земеделие”, Напоителни системи ЕАД, в качеството си на собственик и ползвател на хидротехническите съоръжения, Басейнова дирекция и РИОСВ, в качеството си на компетентни органи в сферата на водите, представители на общините по поречието. Надяваме се тази среща да се състои скоро, за да могат да се вземат мерки навреме, преди положението да е станало критично.” – каза още господин Яков.

От 2006 година, когато нивото на Дунав достигна най-високата си точка и селата Дъбован и Загражден бяха в готовност за евакуация, кмета на Дъбован Таня Кръстева, кмета на общината и общинския съвет ежегодно подават сигнали и предприемат действия за изостряне на вниманието на компетентните органи, настояват за организирането на междуведомствени работни срещи и взимането на конкретни мерки за овладяване на предаварийната обстановка по поречието на река Дунав. Не веднъж са сформирани комисии, не веднъж са издавани предписания на „Напоителни системи” за извършване на ремонтни дейности и почистване от растителност на съоръженията. За изминалите почти десет години акции за почистване, тампониране и насипване на дигите в критичните участъци край двете села са правени само два пъти, което е абсолютно недостатъчно и към настоящия момент няма и следа от взетите инцидентни мерки.  Дигите и от двете страни отново са обрасли с растителност, която на места дори възпрепятства достъпа и съответно наблюдението на реката, съоръжението е прокопано от животни, има слягане от нерегламентираното движение на превозни средства по билото. Последните предписанията към „Напоителни системи” ЕАД за ремонтни дейности на помпена станция, почистване на каналите, короните и откосите на дигите са по разпореждане на областния управител от октомври 2014 година. Според писмо на РД „ПБЗН” Плевен тези предписания все още не са изпълнени.

Кмета на общината Лъчезар Яков увери, че ще продължи да настоява пред съответните органи за предприемането на спешни мерки, защото ситуацията изисква огромен финансов ресурс и специализирани дейности, които са в компетенциите и правомощията на държавните структури.