bg en
Новини > Приключиха отчетните събрания за работата на общинското ръководство през 2014 година

Приключиха отчетните събрания за работата на общинското ръководство през 2014 година

2015-02-13

В периода края на януари – началото на февруари се проведоха традиционните отчетни събрания на кмета на общината и кметовете на кметства от община Гулянци. В лична среща с хората Лъчезар Яков представи свършеното по обекти на територията на общината със средства от местния бюджет и по проекти на МС и европейските програми. Отчетите бяха придружени от презентация, онагледяваща работата на ръководството и администрацията със снимки. Събранията преминаха при пълни зали и с много въпроси. Като основен проблем за хората се очерта на първо място липсата на работа, особено през втората половина на 2014 година, след спирането на всички социални програми. Кмета на общината увери, че администрацията има готовност за кандидатстване веднага при стартиране на новите програми на национално ниво. Друг проблем на хората по селата е състоянието на улиците. По този въпрос г-н Яков обясни, че в бюджета за 2015 година са заложени по 10 000 лева за всяко кметство и 90 000 лева за град Гулянци за насипване с трошен камък и ремонт на улици. Той подчерта, че за всички е ясно, че това не е достатъчно на фона на общото състояние на уличната мрежа, но идеята е да се прави редовно и постепенно положението да се подобри. Състоянието на отводнителните канали във и извън населените места е друг въпрос, за чието решение хората потърсиха съдействие от общината. Повечето от съоръженията са собственост на държавата в лицето на Напоителни системи и това връзва ръцете на местната управа да се разпорежда с тях. За останалата част, кмета на общината пое ангажимент и вече са инициирани проверки, които ще бъдат последвани от акции за почистване. Често задаван от гражданите въпрос бе и състоянието на ЖП гарата в Гулянци и възможностите за изграждане на нова спирка на по-удобно и достъпно място. Г-н Яков обясни, че в резултат на настояване от страна на общинското ръководство ИА „Железопътна администрация” е поела ангажимент за изграждането на перон със спирка в близост до прелеза на град Гулянци и строителството вече е съгласувано с главният архитект на общината. Очаква се работата да започне през март.

 

На заключителното събрание в град Гулянци на 11 февруари кмета на общината се спря и на някои основни момента от бюджета на общината за настоящата година, който бе приет от Общинския съвет преди дни. Той акцентира върху дейностите, които изискват най-много средства, а именно образование, сметосъбиране и сметоизвозване, поддръжка на осветлението, издръжка на социалния патронаж, клубове на пенсионерите и хората с увреждания, спортни клубове. Лъчезар Яков се спря и на разпределението на средствата за капиталови разходи през 2015 година, които са близо 400 000 лева. Това са средствата от държавната субсидия, които общината влага в ремонт на сгради и обекти общинска собственост, пътища от четвъртокласната мрежа и др. Около 150 000 лева от тези средства са предвидени за изграждането на закрит пазар на автоспирката в гр. Гулянци, който да придаде по-модерен вид на централната градска част, а и да създаде удобства на търговците и гражданите, обясни още господин Яков.

Годишните отчетни събрания на общинското ръководство се утвърдиха като традиция през последните седем години и се радват на голям обществен интерес. Освен, че са възможност за кмета на общината и кметовете на кметства да представят пред гражданите своята работа, те са и възможност за хората да влязат в ролята на коректив. В лична среща с общинското ръководство те поставят въпросите, които ги вълнуват, търсят решение на проблемите си и не на последно място споделят виждането си за подобряване на работата на местната власт.

Особено радушно кмета на общината Лъчезар Яков бе посрещнат от хората в село Дъбован, където преди събранието преряза лентата на нова здравна служба.