bg en
Новини > Публично обсъждане на проекто-бюджета на община Гулянци за 2015 година

Публично обсъждане на проекто-бюджета на община Гулянци за 2015 година

2014-12-01

На 28 ноември се проведе публично обсъждане на бюджета на община Гулянци за 2015 година. На събранието присъстваха кмета на общината и финансистите, представители на администрацията, представители на институции и организации от общината и граждани. Начало на обсъждането сложи кмета Лъчезар Яков, който коментира бюджета като добре структуриран и балансиран. Размера на средствата по приходната и разходната част на проекта е 5 585 485 лева, което е малко повече от средствата за 2014 година. От общата сума 2  900 000 лева са за делегирани държавни дейности, а 2 685 485 са за местни дейности.

Най-голямото перо в общинския бюджет е финансирането на дейностите в образователната сфера – 2 296 844 лева. В това число влизат делегираните бюджети на училищата, дофинансирането от общинския бюджет, разходите за отопление, ремонти и други. Заложените в проекто-бюджета средства за капиталови разходи са 265 905 лева. Това са средствата от държавната субсидия, които общината влага в ремонт на сгради и обекти общинска собственост, общински пътища и др. От капиталовите разходи са предвидени средства и за изграждането на пазар за плодове и зеленчуци зад автоспирката в град Гулянци. За следващата година допълнително са планувани ремонти и баластриране на улици във всички населени места на общината от собствени приходи в размер на 200 000 лева. След капиталовите разходи, поддържането на дейностите по чистотата в общината и домашния социален патронаж са другите по-големи пера в бюджета. През 2015 година за тази цел са предвидени съответно 300 000 лева и 340 000 лева. Поддръжката на уличното осветление възлиза на 150 000 лева. За финансиране на клубовете на пенсионера и хората с увреждания са заложени 20 000 лева. Толкова предвижда бюджета и за футболните клубове.