bg en
Новини > ОИЦ - Плевен представя реализираните и текущи европейски проекти на общините от областта

ОИЦ - Плевен представя реализираните и текущи европейски проекти на общините от областта

2014-12-01

Община Гулянци е част от инициативата "Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.", която се проведе от 24 до 28 ноември 2014г. на територията на цялата страна.

Инициативата има за цел да популяризира резултатите от изпълнените проекти със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на територията на всяка област. Основен организатор на ниво област е съответният Областен информационен център. Като такъв, ОИЦ - Плевен, със съдействието на общините от област Плевен и Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС" в администрацията на Министерски съвет, в рамките на инициативата осигури възможност на всеки гражданин да се запознае с добрите практики и успешно реализирани проекти в област Плевен. За целта във всеки общински център беше поставен монитор, на който текат презентации с фотоси и информация за реализираните проекти, и такива в процес на реализация.

В община Гулянци мониторът е разположен на витрината на Административния център за обслужване на граждани до сградата на общината.