bg en
Новини > Приключи ремонта на улица "Иван Вазов" с. Милковица

Приключи ремонта на улица "Иван Вазов" с. Милковица

2014-10-23

Днес с тържествена церемония бе открит обект „Рехабилитация и реконструкция на ул.”Иван Вазов” с. Милковица, общ. Гулянци”, който се осъществи със средства от Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите", на основание ПОСТАНОВЛЕНИЕ №19 от 07 февруари 2014 година на МС. Лентата на обновения път прерязаха кмета на общината Лъчезар Яков, кмета на Милковица Иван Александров и председателя на Общинския съвет Огнян Янчев. На церемонията присъстваха още представители на общинското ръководство и администрация, фирмата изпълнител на обекта, строителния надзор и проектанта, ръководители на институции, представители на медиите, граждани.

Новият път освети свещеноиконом отец Пламен Линков. Кмета на общината пожела на жителите да ползват новата придобивка дълго. Кмета на Милковица изказа благодарности към общинското ръководство за това, че задвижи и реализира този така важен за селото проект, защото улица „Иван Вазов” и преките й обслужват една трета от жителите.

Проекта на община Гулянци „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” с. Милковица, община Гулянци” стартира през месец май. Стойността му е 994 183,03 лв. Дължината на улицата е 1040 м. и е част от път ІV – 11048 за с. Муселиево. Разположението й спрямо релефните дадености е такова, че при интензивни дъждове в нея се вливат големи количества вода от съседните улици и по-високите части извън и в селото. С годините водният поток беше разрушил настилката и самата конструкция на пътя и това ограничаваше достъпа на хората до имотите им. С реализирането на проекта улицата е напълно обновена, изградени са отводнителна система, тротоари и бордюри. Преди да започне реалното строителство по обекта ВиК Плевен  извърши и цялостен ремонт на водопроводната мрежа в района. Реализацията на проекта значително подобри средата на обитание на  жителите на с. Милковица и осигури безпроблемен достъп, както на хората до имотите им, така и на колите на пожарната, спешна медицинска помощ и техниката на експлоатационните дружества при възникване на бедствия, аварии и извънредни ситуации. Вече е възможно снегопочистването на района, както и организиране на сметосъбирането.