bg en
Новини > Няма закрити училища и детски градини на територията на общината

Няма закрити училища и детски градини на територията на общината

2014-09-15

На 15 септември училищния звънец би за 848 деца от община Гулянци. Четири са училищата, които отвориха врати, за да посрещнат учениците – СОУ „Хр. Смирненски” с 440 деца, СОУ „Асен Златаров” с. Гиген с 237, ОУ „Христо Ботев” с. Милковица – 94 деца и ОУ „Хр. Ботев” с. Брест – 75. Първокласниците в общината са 88. При първата си среща с училището всички те получиха подарък книжка с приказки с личен поздрав от кмета на община Гулянци Лъчезар Яков.

През летния период, преди началото на учебната 2014/2015 година в училищата на територията на общината бяха извършени необходимите ремонтни дейности. В  СОУ „ Хр. Смирненски” гр. Гулянци е направен частичен ремонт на класни стаи, коридори, тоалетни, покрива на учебната база, учителската стая. Със собствени сили и средства училището извърши ремонт на физкултурния салон, конферентната зала, голяма част от покрива и новия компютърен кабинет.

В  СОУ „ Асен Златаров” с. Гиген е извършен частичен ремонт на класните стаи.  Ремонтирани са  парната инсталация и ученическия стол.

За новата учебна година бе изграден нов по-голям компютърен клуб в  ОУ „ Хр. Ботев” с. Милковица, както и нова съблекалня. Също са частично ремонтирани класни стаи, коридори и тоалетни, боядисана е дограмата.

Освежаване на класните стаи, ремонт на кухненския блок и частичен ремонт на покрива е извършено в  ОУ „Хр. Ботев” с. Брест.

И през тази учебна година училищата продължават работата си по различните европейски и национални програми и проекти.

По проект „Модернизация на материалната база” СОУ „ Христо Смирненски” е одобрено за финансиране  в размер на 25 270 лева за  учебни материали, пособия и оборудване и подмяна на подовата настилка.

Всичките четири общински училищата участват по проект „Квалификация на педагогическите специалисти” на МОН. Двете средни училища работят по проект „Подобряване на качеството на образование в средищните  училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.  Този проект дава възможност за подобряване на материалната база с оглед осигуряване на подходяща образователна среда. По проекта са създадени условия за занималня по интереси за децата от начален курс.

ОУ „Христо Ботев” с. Брест за втора годена работи по проект ”УСПЕХ”, като чрез дейностите по него учениците са обхванати в четири  клуба: „Млад предприемач”,  „Млад еколог”, „Млад екскурзовод” и „Рисувам и творя”. Проекта  е по мярка „Да направим училището привлекателно за младите хора” и реализацията му до момента  удовлетвори нуждата от поле за изява и креативност на учениците от малкото селско училище.

Детските градини в общината също откриха учебната година на 15 септември. Въпреки демографския срив и намаляващия брой деца в населените места на общината през последните години броя на детските градини се запазва осем плюс една самостоятелна ясла. Благодарение на усилията на местното ръководство и дофинансирането от общинския бюджет продължават да функционират градините в най-малките населени места.

В детските заведения се възпитават общо 304 деца в 15 градински групи и 3 яслени, като средната посещаемост за града е 20 деца, а в селата  средно 11.

Община Гулянци ежегодно извършва ремонтни и освежителни дейности в  детските градини и материалната база и сградния фонд са в добро състояние. През летните месеци в ОДЗ „Незабравка”  гр. Гулянци беше ремонтирана  ВИК инсталацията  на офисите в две от групите, поставени са нови фаянсови плочки, мивки и кранове.  Освежени са  помещенията. В ОДЗ „Щастливо детство”  с. Брест са поставени  щори на прозорците, освежени са стените и тавана в кухненския блок. Предстои подмяна на стария нафтов котел с нов на пелети. Освежителни ремонти са извършени още в ЦДГ „Детска радост” с. Милковица, ЦДГ „Първи юни” с. Гиген, ЦДГ „Калинка” с. Дъбован, ЦДГ  „Слънце” с. Сомовит. Ремонтирани са покривите на сградите на детските градини в Шияково и Долни Вит.