bg en
Новини > Кръгла маса и пресконференция по проект "Мечтите за слънчево детство се сбъдват заедно"

Кръгла маса и пресконференция по проект "Мечтите за слънчево детство се сбъдват заедно"

2014-06-19

На 19 юни в Конферентната зала на Общинска администрация гр. Гулянци се проведе кръгла маса и пресконференция по проект „Мечтите за слънчево детство се сбъдват заедно”. Проекта се осъществява от Община Гулянци в партньорство с ОДЗ „Незабравка” гр. Гулянци и е финансиран от ЕС и ЕСФ по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Общата му стойност е 94 642 лева. Проектните дейности се реализират 10 месеца, от септември 2013г. до юли 2014г.

Пресконференцията и кръглата маса се проведоха под мотото „Слънцето грее еднакво за всички деца”, като целта бе да се запознае обществеността със хода на дейностите по проекта и да се насочи вниманието към осигуряването на възможности за децата от всички етноси да развиват талантите и уменията си, да се подпомогне интеграцията и адаптацията на малцинствените групи в образователната система. На събитието присъстваха Михаил Таиров – ръководител на проекта и директор на дирекция „Специализирана администрация” в община Гулянци, Галя Доцева – координатор по проекта и гл. специалист „Образование, здравеопазване и социални дейности”, представители на администрацията, Надежда Димитрова, Ренета Ванкова и Лилия Иванова от екипа на ОДЗ „Незабравка”, представители на организации и институции от района, родители, граждани. Присъстващите получиха информационни пакети с материали за проекта, изгледаха две презентации, представящи детайлно дейностите и целите на проекта и имаха възможност да научат повече за всеки един от създадените клубове в ОДЗ „Незабравка”.

Клубовете са общо пет и обхващат 60 деца: „Съкровищница - опознаване и традиции” с ръководител Надежда Димитрова, „При пъстроцветната дъга” с ръководител Ренета Ванкова, „Движим се безопасно” с ръководител Лилия Иванова, „Да играем и спортуваме заедно”, ръководен от Ева Янкова и клуб „ Приказна пътечка към родния език” с ръководител Катя Панова. Децата включени в клубовете се занимават активно със спорт, фолклорна музика, танци, обичаи, рисуване и апликиране, запознават се с правилата за движение по пътищата и  изучават интензивно български език.  За обезпечаване на тези дейности по проекта бяха осигурени много игри, съоръжения, костюми, инструменти, помагала, играчки и обновяване на материалната база с нови мебели.

По проекта, освен интензивна работа с децата се провеждат поддържащи специализирани обучения за повишаване и надграждане на капацитета на педагозите, обучения и срещи с родителите, кръгли маси и пресконференции, образователни и опознавателни екскурзии до места с културно и историческо значение в Плевен, Велико Търново, Ловеч и др.

Общата цел на проекта „Мечтите за слънчево детство се сбъдват заедно” и всички заложени по него дейности е да се приобщят децата от малцинствен  произход и постигане на тяхната по-добра предучилищна подготовка, което ще улесни участието им в етапите на училищното обучение, както и адаптацията им в образователната и възпитателна среда на детската градина.