bg en
Новини > Заключителна пресконференция по проект "Повишаване на ефективността и организацията на работа в Община Гулянци"

Заключителна пресконференция по проект "Повишаване на ефективността и организацията на работа в Община Гулянци"

2014-04-15

 
 
На 15.04.2014г. се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване на ефективността и организацията на работа в община Гулянци”. На събитието присъстваха представители на общинското ръководство, служители на администрацията, ръководители и представители на организации, граждани. Проекта и резултатите от него презентира Адриян Апостолов – ръководител на проекта и началник отдел „Разработване и отчитане на проекти, образование и социални дейности”.
 
Проекта на Община Гулянци  „Повишаване на ефективността и организацията на работа на община Гулянци” стартира през ноември 2013 година и приключва на 30 април 2014г.. Проекта е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г.”, съфинансирана от ЕСФ, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 12-11-20/01.11.2012. Стойността му е 99 000лв.
Целта на проекта бе да се повиши ефективността на работа на общинската администрация, чрез подобряване на административния и организационен капацитет, реорганизация и адаптиране на работните процеси за избягване дублирането на функции и изграждане на структура, позволяваща качествено обслужване на гражданите и бизнеса и ефикасност при управлението и усвояването на средства.

Основните експертни услуги по проекта предостави Агенцията за регионално икономическо развитие гр. Стара Загора. В рамките на проекта бе извършен функционален анализ, който обхвана всички структури и функции в Общинска администрация Гулянци; беше оптимизирана  структурата и подобрени работните процеси в общинската администрация. Изпълнението на тези дейности повиши професионалните умения и компетенциите на целевите групи в лицето на администрацията.  Приетите актуализирани нормативни актове осигуряват институционална рамка за реално приложение на препоръките на функционалния анализ и стратегията.

Резултатите, които постигна реализирането на проект „Повишаване на ефективността и организацията на работа на община Гулянци”  са: качествен вътрешен мониторинг и контрол, законосъобразно изпълнение на дейностите и коректно отчитане на проекта; изготвен план за действие с препоръки за функционално и организационно развитие и цялостно подобрение на дейността на общината; създаване на предпоставки за максимална детайлност на функционалния анализ, насоченост към конкретните нужди на община Гулянци и събиране на обратна връзка от служителите на общинската администрация; разработени и въведени наръчници, методики и инструкции за работа; въведени механизми за оценка на ефективността на административните структури; разработена програма за повишаване капацитета на човешкия ресурс в общината; подобряване ефективността при изпълнението на функциите на служителите на общинската администрация; информираност на целевата група и жителите на общината за целите и резултатите от проекта и спазване на изискванията на програмата.