bg en
Новини > Гражданите на община Гулянци в очакване на новите оперативни програми

Гражданите на община Гулянци в очакване на новите оперативни програми

2014-03-05

Областен информационен център (ОИЦ) – Плевен проведе информационна среща в община Гулянци. Участниците – представители на граждански организации, читалища, училища, кметове на села и общински служители бяха запознати с новостите в кохезионната политика на Европейския съюз в България. Експертите представиха бъдещите възможности и перспективи пред селските общини и малките населени места, както и приоритетите на страната през следващите седем години. Акцент на срещата беше новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Участниците споделиха задаволството си и от другите финансови инструменти на ЕС, най-вече „Програма за подкрепа на НПО“ по Финансовия механизъм на ЕИП, както и надеждата, че разработените от тях проекти ще намерят финансиране. Кметът на с. Дъбован Таня Кръстева изказа общото мнение, че срещите с ОИЦ-Плевен винаги са плодотворни и носят оптимизъм.

 

ОИЦ – Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.