bg en
Новини > Изграждането на отводнителния канал в Брест ще продължи

Изграждането на отводнителния канал в Брест ще продължи

2014-02-19

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС одобри продължението на обект „Реконструкция на открит отводнителен канал” в с. Брест.      Ще припомним, че това е един от най-големите инфраструктурни проекти на Общината, с който тя кандидатства по линия «Бедствия и аварии» пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС през септември 2010 година. Общата стойност на проекта е над 1 милион лева, като е предвидено да бъде реализиран на четири етапа. През 2012 година бе реализиран първият етап от строителството на стойност 675 774,64 лева. Сега предстои да започне вторият етап на проекта. Одобрените средства са в размер на 439 985 лева. Предвижда се изграждане на 332 метров участък от канала, от стадиона до центъра на селото.

Обектът представлява съществуващ открит отводнителен канал, който преминава през централната част на село Брест успоредно на улиците „Средна Гора” и „Симеон Велики”. Каналът води началото си от извор във високата част над селото и се явява водосбор на голяма площ от ограждащите го хълмове, от които при валежи скатните води се вливат в него, затлачвайки го със земни маси, растителни и дървесни отпадъци. Преминавайки през селото каналът поема и повърхностните води от кварталите и улиците. По цялата си дължина съоръжението е с изключително влошена проводимост, поради затлачване и разрушение. Същото е положението и на мястото, където каналът се влива в отводнителната система. Всички тези обстоятелства създават много проблеми при валежи - каналът се препълва, водите заливат улиците и прилежащите имоти, нанасят повреди на уличните платна и сградите.

Чрез реконструкцията на отводнителното съоръжение повърхностните и изворни води безпрепятствено ще бъдат отвеждани извън регулацията на селото и така ще бъдат предотвратени негативните последици при обилни валежи и снеготопене.