bg en
Новини > "Германския път" в Милковица ще бъде ремонтиран

"Германския път" в Милковица ще бъде ремонтиран

2014-02-19

Проекта на община Гулянци „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” с. Милковица, община Гулянци” бе одобрен от МС за финансиране по ПУБЛИЧНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА "РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ". Стойността на проекта е 994 183,03 лв. Улица „Иван Вазов” или „Германския път”, както е позната в селото, е с дължина 1040 м. и е част от път ІV – 11048 за с. Муселиево. Съществуващото положение на улицата спрямо релефните дадености е такова, че при интензивни дъждове в нея се вливат големи количества вода от съседните улици и по-високите части извън и в селото. Водния поток прелива ограничителните бордюри и залива имоти, жилищни и стопански постройки. Не само настилката, но и самата конструкция на пътя са сериозно увредени от атмосферните влияния, което прави улица „ Иван Вазов” напълно неизползваема, а тя и нейните преки обслужват една трета от жителите на с. Милковица. От години хората, живеещи в този район са с ограничен достъп до дворните си места и имоти.
 
Проекта за ремонт на улицата предвижда пълно възстановяване на пътната настилка и на нарушената пътна конструкция, полагане на бордюри, изграждане на отводнителна система. Преди да започне реалното строителство по обекта ще бъде извършен цялостен ремонт и на водопроводната система в района от ВиК Плевен. С реализирането на проекта ще се постигне достъп чрез улица „ Иван Вазов” и нейните преки до откъснатите жилищни имоти; ще се осигури безпрепятствено оттичане на повърхностните води, които в момента затлачват с инертни материали републикански път ІІ- 11, Оряхово -Крушовене – Гиген – Брест – Гулянци – Черковица – път ІІ – 34. Като цяло реализацията на проекта ще допринесе за значително подобряване средата на обитание на  жителите на с. Милковица и ще осигури безпроблемен достъп на колите на пожарната, спешна медицинска помощ и техника на експлоатационните дружества при възникване на бедствия, аварии и извънредни ситуации. Вече ще е възможно снегопочистването на района, както и организиране на сметосъбирането.
 
Любопитен факт е, че „Германския път” в село Милковица има не само инфраструктурно значение, но и историческо. Според проучвания този участък е част от Светия път, по който са пренесени мощите на Свети Иван Рилски от Търново през Никопол, София към Рилския манастир. Разстоянието от старата столица до крайната точка е 428 км. В момента се работи по идеята да бъде възстановен маршрутът на първото литийно шествие, пренесло мощите на светеца от Велико Търново до Рилският манастир. Според църковните хроники, това се е случило през 1469 година, когато монаси от рилската обител са поискали от султана да разреши провеждането на подобно шествие.