bg en
Новини > Започнаха строително-ремонтните работи на пътя Загражден - Пристанище загражден

Започнаха строително-ремонтните работи на пътя Загражден - Пристанище загражден

2013-10-30

                                                                                     

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА 

Община Гулянци е партньор по проект MIS-ETC Code:119, №2(3i)-1.1-8Рехабилитация на инфраструктурата на окръжен път 504 Cernetu(DJ 506) – Alexandria(E 70), 42+060 km – 53+834 km,  Ремонт и реконструкция на път PVN 1026, Загражден - пристанище Загражден и Ремонт на общински път ІV 11042(PVN 1020), Искър –  Славовица, Област Плевен”, финансиран по Договор №46944/17.06.2011г. по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007–2013. Целта на проекта е подобряване на транспортната инфраструктура и условията за движение по пътищата в трансграничния регион чрез рехабилитация и ремонт на трите пътя. В резултат на изпълнение на проекта ще се улесни достъпът, движението на транспортни средства и ще се подобрят екологичните характеристики в целевия обхват на проекта.

Отговорни за реализирането на проекта от българска страна са Община Гулянци (Партньор 2) и Община Долна Митрополия (Партньор 3), а от румънска - Окръжен съвет на Окръг Телеорман (Водещ партньор).

Пътният участък, за който е отговорна Община Гулянци, започва от осово кръстовище на улица „Георги Димитров” (PVN 1022, Гиген - Дъбован - Гулянци), с. Загражден и завършва на Пристанище Загражден.

Целта на дейностите,  изпълнявани от Община Гулянци, е промяна на габарита на пътя, след км 0+220 до км 0+900, от габарит 3/5 на габарит 6/8 за подобряване на технико – експлоатационното състояние на пътя, качеството на износващия пласт и безопасността на движението.

Основната задача е подобряването на междуселищната инфраструктура и пътните връзки, както и свързването им с привлекателни туристически обекти и р. Дунав. Създаването на нова настилка, възстановяването на пътните принадлежности, попълването на пътната сигнализация с пътни знаци ще гарантира по-добра безопасност и удобства при пътуване.

На 30.10.2013 г. се проведе събитие за Промотиране на проекта. На събитието присъстваха представители на Окръжен съвет Телеорман и на Община Гулянци, сред присъстващите от страна на Водещия партньор бяха целия екип по проекта начело с мениджърката на проекта г-жа Елена Сфинтеш, а от страна на Община Гулянци бяха заместник кметът г-н Паскал Пиличев, главния счетоводител г-жа Мариета Беджева, г-жа Снежана Сотирова - счетоводител и член на екипа по проекта, директорът на дирекция „Разработване и отчитане на проекти, образование и социални дейности” – г-н Адриян Апостолов и други служители на администрацията на Община Гулянци, както и представители на фирми и организации, ангажирани с реализирането на проекта..

Събитието беше открито от Елена Сфинтеш – мениджър на проекта, директор на Дирекция „Интеграция” в Окръжния съвет на Телеорман, която разгледа подробно дейностите по проекта и запозна присъстващите със свършената работа в Окръг Телеорман, която е изчислена на 95 %. Представи на присъстващите в залата снимков материал от началото и от края на строителната площадка на територията на Окръг Телеорман и телевизионен клип излъчен в румънската телевизия, във връзка с изпълнението и резултатите от проекта.

Община Гулянци представи презентация от която стана ясно, че до този момент са сключени всички предвидени по проекта Договори и че строително монтажните работи на учатъка Загражден – пристанище Загражден се изпълняват по график. Очаква се до началото на месец Декември да приключи рехабилитацията и ремонта на горе посочения пътен участък.

Представителите на окръг Телеорман и на Община Гулянци обсъдиха бъдещото си сътрудничество и възможностите за партньорство в бъдещи съвместни проекти. Като за целта всеки от партньорите представи портфейл със свои проекти.

На този етап проекта се изпълнява в график и до края на 2013 година се очаква неговото финализиране.