bg en
Новини > Международен ден на възрастните хора

Международен ден на възрастните хора

2013-10-01

На 1-ви октомври всичките 11 клуба на пенсионерите в община Гулянци отбелязаха с тържества Международния ден на възрастните хора. По повод празника те получиха поздравителен адрес от  кмета на общината Лъчезар Яков и по сто лева към годишната си субсидия, които да използват според своите нужди и желания. Повечето от клубовете бяха посетени от главният счетоводител на Община Гулянци Мариета Беджева, която поднесе поздрава от името на г-н Яков. Срещите преминаха много задушевно и непринудено. Възрастните хора с охота разговаряха с кметския представител за проблемите и радостите си, изразяваха мнението и препоръките си относно значими за общината и родните им места въпроси. Те изказаха и безкрайна благодарност към кмета на общината за вниманието и за това, че винаги откликва на нуждите на пенсионерите и помага за решаването на техните проблеми.

  

Навсякъде цареше весело празнично настроение и поне за ден възрастните хора оставиха на заден план ежедневните грижи и неволи. В село Дъбован и село Загражден заедно с Международния ден на възрастните хора честваха и юбилеите на най-възрастните жители. В Гиген за пореден път демонстрираха, че музиката и танците са в кръвта им и на хорото старите потропваха пъргаво наравно с младите. В село Брест, както на повечето места, настроение създаваше певческата група към пенсионерския клуб.

Общинската организация на пенсионерите с председател Велко Велков има клубове в почти всички населени места на общината. Те развиват богата социална и творческа дейност. Певческите групи към клубовете участват редовно в местни фестивали, събори и концерти. Имат редица изяви на чужда сцена и безброй отличия, грамоти и медали. Освен това клубовете на пенсионерите са в помощ на своите членове при решаването на социални и битови проблеми. Организират срещи с местната власт и институциите, имащи отношение към проблемите на възрастните хора.