bg en
Новини > Дебати по кампанията "Научени уроци" в ОИЦ - Плевен

Дебати по кампанията "Научени уроци" в ОИЦ - Плевен

2013-09-30

  

Конструктивни предложения, натрупан опит и оптимизъм са основните характеристики на проведените от ОИЦ – Плевен кръгли маси в рамките на кампанията „Научени уроци“.

Преди два месеца заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова обяви началото на мащабно проучване сред бенефициенти  под мотото „Научени уроци“. Кампанията се реализира чрез мрежата от Областни информационни центрове в цялата страна. Нейната цел е да се установят къде са критичните места при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове и да се предложат начини за тяхното преодоляване.

В първият етап от инициативата – анкетиране на бенефициентите, повечето организации, институции и стопански субекти, получили финансиране от оперативните програми на територията на област Плевен, се отзоваха и предложиха своето виждане за промени през новия програмен период.

Вторият етап, който обхваща провеждането на кръгли маси по набелязаните слаби места, даде възможност за дискутиране на разнообразни предложения и работещи идеи за преодоляването им.

 На 25 септември конферентната зала на  ОИЦ – Плевен събра представители на читалища, неправителствени организации, учебни заведения и фирми, които споделиха своя опит и дадоха конкретни предложения за оптимизиране на процедурите. Модератор на кръглата маса беше Даниела Димитрова – изпълнителен директор на СПОФ „Читалища“ – Плевен.

На 26 септември ас. д-р Юлиян Господинов от СА “Д. Ценов“ модерира срещата, по време на която дебатираха представители на общините в област Плевен. Присъстващите експерти, от специализираните отдели по еврофинансиране, обсъдиха пътя на проекта, съпътстващата документация и човешките ресурси, необходими за реализирането на качествен и устойчив проект.

Основните акценти на предложенията от двете кръгли маси са за облекчване на процедурите при кандидатстване и отчитане, лесен достъп до безлихвено кредитиране, унифициране на правилата и процедурите по всички оперативни програми, кандидатстване и отчитане по електронен път, изграждане на стабилни взаимодействия между бенефициента и УО и други. Всички предложения ще бъдат обобщени и предоставени на Управляващите органи на оперативните програми.

Третият етап от кампанията предвижда провеждането на национална кръгла маса в гр. София през м. ноември, на която ще участват излъчените представители от всяка област в страната. За Плевен единодушно бе избрана Даниела Димитрова, изпълнителен директор на сдружение“Плевенски обществен фонд “Читалища“.

На територията на област Плевен кампанията премина при изключителен интерес и активност от страна на бенефициентите, които възлагат големи очаквания по отношение на програмирането на новия период 2014 – 2020.

Източник: ОИЦ - Плевен 

Подробна информация може да получите в офиса на Областен информационен център – Плевен, който се намира на ул. Дойран № 81 А

ОИЦ – Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.