bg en
Новини > ОИЦ - ПЛЕВЕН ОРГАНИЗИРА ДЕБАТИ ПО КАМПАНИЯТА "НАУЧЕНИ УРОЦИ"

ОИЦ - ПЛЕВЕН ОРГАНИЗИРА ДЕБАТИ ПО КАМПАНИЯТА "НАУЧЕНИ УРОЦИ"

2013-09-23

Преди два месеца заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова обяви началото на мащабно проучване сред бенефициенти  под мотото „Научени уроци“. Кампанията се реализира чрез мрежата от Областни информационни центрове в цялата страна. Нейната цел е да се установят къде са критичните места при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове и да се предложат начини за тяхното преодоляване.

Успешно приключи първият етап от инициативата - анкетиране на бенефициентите,  което обхваща всички етапи от изпълнението на проекта – от кандидатстването до финалното отчитане.

Вторият етап обхваща провеждането на кръгли маси по набелязаните слаби места при изпълнението на проекти и има за цел за да се предложат работещи идеи за преодоляването им. Всички предложения ще бъдат обобщени и предоставени на управляващите органи на оперативните програми.

 Графика за провеждане на кръглите маси е следният:

 - 25 септември 10:00 ч. – зала ОИЦ – Плевен

Модератор: Даниела Димитрова; участници - представители на читалища и НПО;

 - 26 септември, 10:00 ч. – зала ОИЦ – Плевен

Модератор: Йонка Янакиева; участници – представители на общините в област Плевен, бизнес.

Подробна информация може да получите в офиса на Областен информационен център – Плевен, който се намира на ул. Дойран № 81 А

 ОИЦ – Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Иваничка Мусова

Експерт Комуникация

Тел./факс: 064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg