bg en
Новини > ОИЦ - Плевен пита гражданите на Гулянци "Достигнаха ли до Вас европейските средства?"

ОИЦ - Плевен пита гражданите на Гулянци "Достигнаха ли до Вас европейските средства?"

2013-09-12

  

Областен информационен център - Плевен  проведе Ден на отворените врати в гр. Гулянци на 12 септември 2013 г., който включваше представяне на актуална информация за Кохезионната политика на ЕС в България и провеждане на открита приемна. Събитието привлече голям брой посетители поради разнообразната си програма. В първата част експертите  запознаха участниците от различни целеви групи относно отворените процедури по Оперативните програми и основни параметри на следващия програмен период по отношение на оперативните програми и стратегията на България 2020. Информацията беше подкрепена с видеофилми за ЕС, които предизвикаха голям интерес сред гостите.

Основна тема на събитието беше стартиралата на 22 август национална кампания “Първите 7 години на България в ЕС“, както и актуални инициативи и кампании, провеждани от мрежата от 27-те областни информационни центрове в страната. Откритата приемна беше организирана на централния градски площад, където много жители на града имаха възможност да я посетят като се включат в допитването и да изразят своята позиция с “Да“ или “Не“ на въпроса “Достигнаха ли европейските средства до Вас“. Запознатите с темата Европейски съюз изразиха очакване и надежда, че новите оперативни програми ще предоставят повече и по - достъпни възможности за широк кръг бенефициенти, а гражданите, които тепърва научават за евросредствата с интерес се запознаха с добрите практики в област Плевен.

ОИЦ – Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.