bg en
Общината >>> > Култура


   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Общината разполага с читалища във всяко кметство и гр. Гулянци. Изградените художествени самодейни състави осъществяват богата художествено творческа дейност. Забележителни и многобройни са изявите на танцовите състави при читалища "П.Р.Славейков" гр.Гулянци и читалище "Искра "с. Гиген, групите за автентичен фолклор, групите за стари градски песни, театралните колективи. Фондът на читалищните библиотеки наброява 97883 тома литература /художествена, научна, техническа и др./.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2014 ГОДИНА

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ                                                                                  

Регионално и местно значение 

Културни събития и изяви

Дата

Месец

Място

Организатори

Лице за контакти

Телефон

Е-mail

1

Иванов ден – автентично представяне - кукерски празник

07.01.

 

Януари

с. Брест

Кметство с. Брест и НЧ „ Н. Й. Вапцаров”

кметство

 

В. Йочева- председател

06563 2050

 

06563 2017

 

 

 

kmetstvobrest@abv. bg

2.

141 г.- от обесването на В. Левски- възпоменателни прояви

19.02.

Февруари

НЧ”В. Левски”с. Шияково

 

ЦДГ” В. Левски” с. Долни Вит

НЧ”В. Левски”с. Шияково

 

ЦДГ” В. Левски” с. Долни Вит

 

Мима Радулова

/ секретар /

 

Е. Иванова- директор

065 69 230

 

 

 

 

 

3

 Комплексна културна програма и честване на 136 г. Осбождението на България

03.03

Март

Гр. Гулянци и населените места в общината

 Община Гулянци, читалищата и училища в общината

 Г. Доцева – гл. Спец. „ Образование”

06561 2171

kmetstvodolnivit@abv.bg

 4

 Вечер на националната носия

 03.03

 Март

с. Милковица

 ПК ”Втора младост”

 Х. Маринова

 

 

5

Честване на Тодоров ден

08.03

Март

Община Гулянци

Община Гулянци

А. Миндизов

065612171

obshtina_gulianci@mail.bg

6

Ден на театъра

04.04

Април

НЧ” П. Р. Славейков”

представяне на пиеса

НЧ” П. Р. Славейков”

Г. Доцева

А. Атанасова

/ секретар/

065612171

065613276

obshtina_gulianci@mail.bg

 

gulianci.ph_nh.te@abv.bg

7

Международен ден на българската книга

 

02 .04

Април

Читалища и библиотеките по Глобални библиотеки

Читалища

Г. Доцева  координатор

065612171

obshtina_gulianci@mail.bg

8

Пролетни празници „ На гости по Велик ден”- великденски базар

 

 

Април

Гр. Гулянци

 ОДЗ „ Незабравка”

 Е.Янкова – директор

065612494

odz_nezabravka@abv.bg

9

Ден  на  обединена Европа

09.05

Май

Гр. Гулянци

Община Гулянци и  поднасяне на венци пред паметника на героите в с. Загражден

Г. Доцева- координатор

065612171

 

 

obshtina_gulianci@mail.bg

 

10

Курбан на с. Шияково

11.05

Май

с. Шияково

Кметство, читалище „ В. Левски” и ПК

Мима Радулова

/ секретар/

065 69 230

kmetstvoshiakovo@abv.bg

11

Еремия – празник на с.Искър

14.05

май

с. Искър

НЧ” Искър”

Виктория Иванова- председател

 

kmetstvoiskar@abv.bg

12

Честване на 110 г. „ НЧ”Заря” с. Ленково

 

24.05

Май

с. Ленково

НЧ”Заря” с. Ленково

 

0894238437

kmetstvolenkovo@abv.bg

13

Честване на 85 г. „ НЧ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Дъбован

24.05

май

с. Дъбован

„ НЧ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Дъбован

 

Данка Мангова- Председател

0878711523

 

14

Честване 50 години ЦДГ „ Слънце „ с. Сомовит

 

май

с. Сомовит

ЦДГ „ Слънце „ с. Сомовит

Верка Кукува

Директор

0878711693

 

15

 

Панаирни дни Гулянци -

30.05 - 01.06

Събор на народното творчество

 

30.05

 

 

31.05.

Май

 

Община Гулянци и НЧ „ П. Р. Славейков”

 

 

 

 

Община Гулянци и НЧ „ П. Р. Славейков”

 

Г. Доцева

А. Атанасова

/ секретар/

 

065612171

065613276

obshtina_gulianci@mail.bg

 

gulianci.ph_nh.te@abv.bg

 

16

Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България- възпоменателни прояви

 

02.06

Юни

с. Милковица

 

 

 

с. Брест

ОУ „ Хр. Ботев”с. Милковица

ОУ „ Хр. Ботев” с. Брест

М. Желязкова-с. Милковица

Е. Пашева – с. Брест

 

 

06563 2048

065652003

 

 

marinela.pleven@gmail.com

ou_brest@abv.bg

17

Конкурс на тема „ Не на тютюнопушенето, алкохола и насилието сред децата „

 

Юни

Гр. Гулянци

Община Гулянци и МКБППМН

Г. Доцева – гл. Спец. „ Образование

 

Ц.Месечков- секретар на МКБППМН

065612171

 obshtina_gulianci@mail.bg

 

18

Ден на р. Дунав

29.06

Юни

Гр. Гулянци

Община Гулянци

Г. Доцева

065612171

obshtina_gulianci@mail.bg

19

 

Празник на гр. Гулянци

04.09

Септември

Гр. Гулянци

Община Гулянци и НЧ „ П. Р. Славейков”

М. Трифонова- секретар на Община Гулянци

065612171

obshtina_gulianci@mail.bg

 

gulianci.ph_nh.te@abv.bg

20

Европейски дни на наследството

 

Септември

 

Гр. Гулянци и читалищата по Глобални библиотеки

читалища

Секретари на читалища

 

obshtina_gulianci@mail.bg

 

21

Ден на народните будители

01.11

ноември

 с. Брест

 Представяне на книга в   НЧ „ Н. Й. Вапцаров” с. Брест

 

 

В. Йочева- председател

065632017

kmetstvobrest@abv. bg

22

Ден на православната християнска младеж и семейството

21.11

Ноември

 Гр. Гулянци

ОДЗ „ Незабравка

 Е.Янкова  – директор

065612494

odz_nezabravka@abv.bg

23

105-години от рождението на Н. Й.Въпцаров/рецитал/

 

24.11

ноември

 с. Брест

Кметство с. Брест и НЧ „ Н. Й. Вапцаров”

Д.Митова- секретар читалище

065632017

kmetstvobrest@abv. bg

24

Световен ден на борбата със СПИН- прояви на младежки организации и МКБППМН

01.12

Декември

Училищата от община Гулянци и ГМИ „ Светлина”

Община Гулянци и НЧ „ П.Р Славейков”

Г. Доцева

А. Атанасова

/ секретар/

065612171

065613276

obshtina_gulianci@mail.bg

 

gulianci.ph_nh.te@abv.bg