bg en
Общината >>> > Образование

На територията на Община Гулянци функционират 4 общообразователни училища, 2 Обединени детски заведения, 6 Целодневни детски градини, 1 Детска ясла, разпределени в селищата  както следва:

 

гр. Гулянци

СОУ "Хр. Смирненски" >>>                                         ОДЗ «Незабравка»

 

с. Гиген

СОУ "Ас. Златаров" >>>                                               ЦДГ «1 Юни» 

ОТЧЕТ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ >>>

 

 

с. Брест

ОУ "Хр. Ботев"                                                          ОДЗ «Щастливо детство»

ОТЧЕТ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ >>>

ОТЧЕТ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ I-III 2014г. >>>

 

с. Милковица

ОУ "Хр. Ботев"                                                          ЦДГ «Радост», Детска ясла

ОТЧЕТ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ >>>

ОТЧЕТ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ I - III 2014г. 1 , 2

 

 

с. Сомовит 

ЦДГ «Слънце» 

 

с. Дъбован                                                  

ЦДГ «Калинка»

 

с. Долни Вит

ЦДГ «Васил Левски»

 

с. Шияково

ЦДГ «Здравец»

 

От 2008г. всички училища на ториторията на Общината са на делегиран бюджет. До момента детските заведения все още са на общинска издръжка и не са отделени със съмостоятелен бюджет.