bg en
Общината >>> > Инфраструктура

 Инфраструктората на общината е в сравнително добро състояние.

Пътната структура е добре организирана. През общината преминава крайдунавският път от Оряхово за Никопол и Свищов, пътна връзка през Д.Митрополия за гр. Плевен и магистралата София - Русе; София - Варна, както и още една връзка с гр. Плевен и магистралата през селата Бръшляница и Коиловци.

  През територията на общината преминава и ж. п. линията Плевен-Черквица, с две гари - с. Милковица и с. Сомовит; и две спирки - с. Крета и с. Долни Вит. Ж.п. линията има изградени коловози, които обслужват единственото товарно пристанище в област Плевен - с. Сомовит.

Транспортните връзки в общината са добре изградени с възможности за обслужване на товаро- и пътникопотоци с воден, железопътен и автомобилен транспорт.  Транспортното обслужване на населението се осъществява от 4 автотранспортни фирми и БДЖ, пътникоместата напълно задоволяват нуждите на населението в общината.

На територията на общината има 1 ел. подстанция. Техническият район към Електроразпределение гр. Плевен член на ЧЕЗГРУП подържа електроснабдителната мрежа в отлично състояние.

Далекосъобщителната мрежа в общината функционира нормално. Изградени са 11 автоматични телефонни централи с общ капацитет 7500 поста.

На територията на общината има покритие на операторите БТК, ГЛОБУЛ и МОБИЛТЕЛ.