bg en
Общината >>> > Икономика

На територията на Община Гулянци се намират следните предприятия:


 • Вятърно-енергиен парк, собственост на фирма "Велга" ООД - гр. Ловеч, 3 бр. вятърни енергийни централи, производство на фирма "Ан-бонус" с производствена мощност 2 МВ/час като съществуват възможности за разширение на същия.

 • ЕТ "Луки" - със седалище с. Сомовит, с предмет на дейност: търговия на дребно с хранителни и промишлени стоки с магазини в с. Сомовит; и хлебопроизводство с капацитет 1300 - 1400 хляба в денонощие и осигурява 20 работни места на този етап.

 • "Рекорд" ООД - мелница гр. Гулянци. Дейността на фирмата се изразява в извършване на услугата - преработка на пшеница на всички видове брашна и търговска дейност - продажба на брашна и продукти производни на преработката на пшеница. Към фирмата работят 34 работника.
 • Зърно база - гр. Гулянци, която е към мелница гр. Левски към холдинг "Мел инвест". Работи с постоянно натоварване, осигурява 12 работни места.

 • Дърводелски цех - гр. Гулянци, клон на фирма "Екос" АД - гр. София - изработва дограма, на този етап осигуряват 16 работни места.
 • Дървообработващ цех за производство на колчета.

 • Производствен цех за /саги/ с. Брест.

 • "Красимир Иванов" - фирма с основна дейност автобусни превози.

На територията на общината функционират:

 • Бюро по труда
 • Дирекция "Социално подпомагане"
 • Общинска служба "Земеделие и гори"
 • РПУ
 • Районна служба за противопожарна и аварийна безопасност
В с. Сомовит има пристанище, действаща митница, както и граничен полицейски участък за обслужване международния трафик по река Дунав.
Банките функциониращи в гр.Гулянци са ДСК и Общинска банка.
На територията на общината има изградени пет бензиностанции и две газстанции.