bg en
Общината >>> > Населени места и население

Община Гулянци включва 12 населени места - гр. Гулянци и селата Брест, Гиген, Искър, Дъбован, Загражден, Д.Вит, Сомовит, Милковица, Ленково, Шияково, Крета. По данни на НСИ към февруари 2011 година населението на общината е 12 336 души, разпределени по селищата както следва:

Гулянци -  територия  70,079 км2; 3207 жители

Брест -  територия 80,803 км2; 2048  жители

Гиген -  територия 65,605 км2;  1984 жители

Милковица – територия 46,559 км2; 1747 жители

Сомовит – територия 24,689 км2; 643 жители

Долни Вит – територия 18,759 км2; 517 жители

Дъбован – територия 34,543 км2; 510 жители

Загражден – територия 29,135 км2; 373 жители

Ленково – територия 38,235 км2; 384  жители

Шияково – територия 11,566 км2; 344  жители

Искър – територия 23,752 км2;  286 жители

Крета – територия 15,476 км2; 293  жители

                                                                                                                                         Г  А  Л  Е  Р  И  Я

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________