bg en
Годишен план за ползване на дървесина на община Гулянци за 2014г.

                                Образец по чл. 6, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ                                                      
              ОДОБРИЛ: ..............................                                                                        
              ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ /КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ/                                                                        
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ЗА 2014г.                                                                        
ВСИЧКО / І + ІІ + ІV /               І. ОТГЛЕДНИ СЕЧИ               ІІ. ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ             ІІІ. В. Т.Ч. ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ ВЪВ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ ГОРИ     ІV. САНИТАРНИ СЕЧИ            
Показатели Площ Ст.маса Лежаща Едра Средна Дребна Дърва   Показатели Площ Ст.маса Лежаща Едра Средна Дребна Дърва   Показатели Площ Ст.маса Лежаща Едра Средна Дребна Дърва   Показатели Площ Ст.маса Лежаща Едра Средна Дребна Дърва   Показатели Площ Ст.маса Лежаща Едра Средна Дребна Дърва
  ха м3 маса м3 м3 м3 м3 м3     ха м3 маса м3 м3 м3 м3 м3     ха м3 маса м3 м3 м3 м3 м3     ха м3 маса м3 м3 м3 м3 м3     ха м3 маса м3 м3 м3 м3 м3
Общо А+Б   Общо А+Б   Общо А+Б   Общо А+Б   Общо А+Б
1. По ГСП 44.2 1 003 943 74 240 347 218   1. По ГСП 8.1 116 104 0 38 12 44   1. По ГСП 36.1 869 824 65 212 316 180   1. По ГСП 2.87 127 119 55 27 13 16   1. По ГСП        -         -         -         -         -         -         - 
2. Год. план 8.2 948 857 262 39 4 563   2. Год. план        -         -         -         -         -         -         -    2. Год. план 8.2 948 857 262 39 4 563   2. Год. план 1.8 336 305 262 39 4 11   2. Год. план        -         -         -         -         -         -         - 
% (2/1) 18.5 95 91 354 16 1 258   % (2/1) 0 0 0 0 0 0 0   % (2/1) 23 109 104 403 18 1 313   % (2/1) 63 265 265 467 144 31 69   % (2/1)        -         -         -         -         -         -         - 
А.Иглолистни   А.Иглолистни   А.Иглолистни   А.Иглолистни   А.Иглолистни
1. По ГСП 0.3 11 9 0 3 2 4   1. По ГСП 0.3 11 9 0 3 2 4   1. По ГСП        -         -         -         -         -         -         -    1. По ГСП        -         -         -         -         -         -         -    1. По ГСП        -         -         -         -         -         -         - 
2. Год. план       -          -          -         -          -          -         -    2. Год. план        -         -         -         -         -         -         -    2. Год. план        -         -         -         -         -         -         -    2. Год. план        -         -         -         -         -         -         -    2. Год. план        -         -         -         -         -         -         - 
% (2/1) 0 0 0 0 0 0 0   % (2/1) 0 0 0 0 0 0 0   % (2/1)        -         -         -         -         -         -         -    % (2/1)        -         -         -         -         -         -         -    % (2/1)        -         -         -         -         -         -         - 
в т.ч. бял бор       -          -         -        -         -          -         -    в т.ч. бял бор        -         -         -         -         -         -         -    в т.ч. бял бор        -         -         -         -         -         -         -    в т.ч. бял бор        -         -         -         -         -         -         -    в т.ч. бял бор        -         -         -         -         -         -         - 
           смърч       -         -         -        -         -          -         -               смърч        -         -         -         -         -         -         -               смърч        -         -         -         -         -         -         -               смърч        -         -         -         -         -         -         -               смърч        -         -         -         -         -         -         - 
            ела       -         -         -        -         -          -         -                ела        -         -         -         -         -         -         -                ела        -         -         -         -         -         -         -                ела        -         -         -         -         -         -         -                ела        -         -         -         -         -         -         - 
Б.Широколистни   Б.Широколистни   Б.Широколистни   Б.Широколистни   Б.Широколистни
1. По ГСП 43.9 974 919 65 247 326 394   1. По ГСП 7.8 105 95 0 35 10 40   1. По ГСП 36.1 869 824 65 212 316 180   1. По ГСП 2.87 127 119 55 27 13 16   1. По ГСП        -         -         -         -         -         -         - 
2. Год. план 8.2 948 857 262 39 4 563   2. Год. план                 2. Год. план 8.2 948 857 262 39 4 563   2. Год. план 1.8 336 305 262 39 4 11   2. Год. план        -         -         -         -         -         -         - 
% (2/1) 18.6 97 93 403 16 1 143   % (2/1) 0 0 0 0 0 0 0   % (2/1) 23 109 104 403 18 1 313   % (2/1) 63 265 256 467 144 31 69   % (2/1)        -         -         -         -         -         -         - 
Бук по ГСП        -          -          -        -         -         -          -    Бук по ГСП        -         -         -         -         -         -         -    Бук по ГСП        -         -         -         -         -         -         -    Бук по ГСП        -         -         -         -         -         -         -    Бук по ГСП        -         -         -         -         -         -         - 
Бук год. план        -          -          -        -         -         -          -    Бук год. план        -         -         -         -         -         -         -    Бук год. план        -         -         -         -         -         -         -    Бук год. план        -         -         -         -         -         -         -    Бук год. план        -         -         -         -         -         -         - 
%        -          -          -        -         -         -          -    %        -         -         -         -         -         -         -    %        -         -         -         -         -         -         -    %        -         -         -         -         -         -         -    %        -         -         -         -         -         -         - 
Дъб по ГСП        -          -          -        -         -         -          -    Дъб по ГСП        -         -         -         -         -         -         -    Дъб по ГСП        -         -         -         -         -         -         -    Дъб по ГСП        -         -         -         -         -         -         -    Дъб по ГСП        -         -         -         -         -         -         - 
Дъб год. план        -          -             -        -         -         -          -    Дъб год. план        -         -         -         -         -         -         -    Дъб год. план        -         -         -         -         -         -         -    Дъб год. план        -         -         -         -         -         -         -    Дъб год. план        -         -         -         -         -         -         - 
%        -          -          -        -         -         -          -   %        -         -         -         -         -         -         -    %        -         -         -         -         -         -         -    %        -         -         -         -         -         -         -    %        -         -         -         -         -         -         - 
Цер по ГСП        -          -          -        -         -         -          -    Цер по ГСП        -         -         -         -         -         -         -    Цер по ГСП        -         -         -         -         -         -         -    Цер по ГСП        -         -         -         -         -         -         -    Цер по ГСП        -         -         -         -         -         -         - 
Цер год. план        -          -          -        -         -         -          -    Цер год. план        -         -         -         -         -         -         -    Цер год. план        -         -         -         -         -         -         -    Цер год. план        -         -         -         -         -         -         -    Цер год. план        -         -         -         -         -         -         - 
%        -          -          -        -         -         -          -    %        -         -         -         -         -         -         -    %        -         -         -         -         -         -         -    %        -         -         -         -         -         -         -    %        -         -         -         -         -         -         - 
Топола по ГСП 10 93 87 50 17 6 10   Топола по ГСП        -         -         -         -         -         -         -    Топола по ГСП 10 93 87 50 17 6 10   Топола по ГСП 10 93 87 50 17 6 10   Топола по ГСП        -         -         -         -         -         -         - 
Топола год. план 1.8 336 305 262 39 4 11   Топола год. план        -         -         -         -         -         -         -    Топола год. план 1.8 336 305 262 39 4 11   Топола год. план 1.8 336 305 262 39 4 11   Топола год. план        -         -         -         -         -         -         - 
% 18 361 350 524 229 67 110   %        -         -         -         -         -         -         -    % 18 361 350 524 229 67 110   % 63 265 256 467 144 31 69   %        -         -         -         -         -         -         - 
Акация по ГСП 32.7 786 747 15 195 315 175   Акация по ГСП 7.6 10 10 0 0 5 5   Акация по ГСП 25.1 776 737 15 195 310 170   Акация по ГСП        -         -         -         -         -         -         -    Акация по ГСП        -         -         -         -         -         -         - 
Акация год. план 6.4 612 552        -          -          -  552   Акация год. план        -         -         -         -         -         -         -    Акация год. план 6.4 612 552        -         -         -  552   Акация год. план        -         -         -         -         -         -         -    Акация год. план        -         -         -         -         -         -         - 
% 19.5 78 74 0 0 0 315   % 0 0 0 0 0 0 0   % 25 79 75 0 0 0 325   %        -         -         -         -         -         -         -    %        -         -         -         -         -         -         - 
Др.шир.по ГСП 0.2 95 85 0 35 5 35   Др.шир.по ГСП 0.2 95 85 0 35 5 35   Др.шир.по ГСП        -         -         -         -         -         -         -    Др.шир.по ГСП 1.87 34 32 5 10 7 6   Др.шир.по ГСП        -         -         -         -         -         -         - 
Др.шир. год. план         -           -           -         -          -          -         -    Др.шир. год. план        -         -         -         -         -         -         -    Др.шир. год. план        -         -         -         -         -         -         -    Др.шир. год. план        -         -         -         -         -         -         -    Др.шир. год. план        -         -         -         -         -         -         - 
% 0 0 0 0 0 0 0   % 0 0 0 0 0 0 0   %        -         -         -         -         -         -         -    % 0 0 0 0 0 0 0   %        -         -         -         -         -         -         -